• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 57
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE APPROACH IN PROJECT BASED LEARNING ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS
Mesut TABUK 1

Proje Tabanlı Öğrenme,Çoklu Zekâ Yaklaşımı,Matematiğe Karşı Tutum,Matematik,Eğitim,
Project Based Learning, Multiple Intelligence Approach, Attitude towards Mathematics, Mathematics, Education,

12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİLİKLE İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ
DETERMANITION OF MISCONCEPTIONS OF 12th GRADE STUDENTS ABOUT CONTINUITY
MEHMET AYDIN 1 , Tamer KUTLUCA 2

Matematik , Süreklilik,Kavram Yanılgısı , 12. Sınıf, Öğrenci ,
Mathematics , Continuity, Misconception, 12th Grade, Students,

TEKNOLOJİ DESTEKLİ LİNEER CEBİR ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF TECHNOLOGY ASSISTED LINEAR ALGEBRA INSTRUCTION ON STUDENTS' GEOMETRICAL THINKING LEVELS
Melih TURGUT 1 , Süha YILMAZ 2

Lineer Cebir Öğretimi,Teknoloji Destekli Öğretim,İlköğretim Matematik Öğretmen Adayı,Geometrik Düşünme Düzeyi,Matematik Eğitimi,
Linear Algebra Teaching, Technology Assisted Instruction, Pre-service Primary Mathematics Teacher, Geometrical Thinking Level, Mathematic Education,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL KPSS KURSLARINA GİTME NEDENLERİ
PRE SERVICE TEACHERS’ REASONS TO ATTEND KPSS PRIVATE COURSES
Hakan DÜNDAR 1

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı),,Öğretmen Adayları,,Özel Kurslar,MOTİVASYON,KAYGI,
KPSS (Personnel Selection Exam for Public Sector),, Pre Service Teachers,, Private Courses, Motivation, WORRY,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TO COMPARISON OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ AND PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ CRITICAL THINKING DISPOSITIONS
Zeha YAKAR 1 , canay altındağ pekbay 2 , Fatma Kaya 3

Eleştirel Düşünme,Eleştirel Düşünme Eğilimi,Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programı,Fen Bilgisi Öğretmen Adayları,Sınıf Öğretmeni Adayları,
Critical Thinking, Critical Thinking Dispositions, Science Teacher Education Program, Preservice Science Teachers, Primary School Teachers,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN YETERLİLİK VE UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
THE DETERMINATION OF THE LEVELS ABOUT THE ADEQUACIES AND APPLICATIONS FOR THE CREATVE DRAMA METHOD OF THE ELEMANTRY EDUCATION FIRST DEGREE
Aysun GÜROL 1

Yaratıcılık ,Drama,Yeterlilik, İlköğretim Okulu,Sınıf Öğretmeni,
Creativity , Drama, Adequacy , Primary School, Primary Teacher,

COMPARING ACCEPTANCE AND REJECTION LEVELS OF MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN’S PARENTS AND NORMALLY DEVELOPED CHILDREN’S PARENTS
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNE-BABALAR İLE NORMAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN ÇOCUĞA SAHİP ANNE BABALARIN KABUL VE RED DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hülya GÜLAY 1

Ebeveyn kabulü,Ebeveyn reddi,Özürlü çocuklar,Normal gelişim gösteren çocuklar,Düşük sosyo-ekonomik düzey,
Parental acceptance,, Rarental rejection, Mentally handicapped children, Developmentally normal children, Lower socio-economic status,

PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
THE EFFECT OF TEACHING PROBLEM SOLVING STRATEGY ON ATTITUDES FOR MATHEMATICS
Günes YAVUZ 1

Matematik Eğitimi ,Problem Çözme Süreci,Tutum,Problem Çözme Stratejileri,Matematik,
Mathematics Education, Problem Solving Strategies, Problem, Attitude, Mathematics Attitude,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIŞMA-BİREYLEŞME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF SEPARATION-INDIVIDUATION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLE
Mehmet GÜVEN 1 , Sevda ASLAN 2

Ayrışma-Bireyleşme ,Üniversite Öğrencisi,Cinsiyet,Sınıf Düzeyi,Ana-Baba Tutumu ,
Separation-individuation, University student, Gende, Class level, Parent attitude,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI
DETERMINATION OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN SCIENCE EDUCATION AND MULTIPLE INTELLIGENT TYPES
Huriye DENİŞ ÇELİKER 1

Öz-yeterlik inancı,Çoklu zekâ,Fen bilgisi,Öğretmen adayı,Fen bilgisi öğretmen adayı,
Self-efficacy belief, Multiple intelligence, Science, Prospective teachers, Prospective science teachers,

ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞI ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
ADAPTATION OF ASSESSMENT LITERACY INVENTORY INTO TURKISH
Suphi Önder BÜTÜNER 1 , Nevzat YIGIT 2 , Sabiha ODABAŞI ÇİMER 3

Ölçme Değerlendirme , Okuryazarlık, Envanter, Öğretmen Yeterlikleri,Psikometrik Özellik,
Assessment, Literacy, Inventory, Teacher Competencies , Psychometric Property,

PSİKOLOJİK DOĞUM SIRASI VE ANA BABAYA BAĞLANMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
PSYCHOLOGICAL BIRTH ORDER AND PARENTAL BONDING: A STUDY ON PRESCHOOL STUDENT TEACHERS
Melek KALKAN 1 , Hatice ODACI 2

Psikolojik doğum sırası,Gerçek doğum sırası,Ana babaya başlanma,Ebeveynlik stilleri,Okul öncesi öğretmen adayları,
Psychological birth order, Actual birth order, Parental bonding, Parenting styles, Preschool student teachers,

DİK İZDÜŞÜMÜ ÜNİTESİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÇALIŞMA YAPRAKLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF APPLICABILITY OF WORKSHEETS WAS DEVELOPED FOR PROJECTION UNIT IN SOLID GEOMETRY
Temel KÖSA 1

Uzay Geometri,İzdüşümü,Dinamik Geometri Yazılımı,Cabri 3D,Çalışma Yaprağı,
Solid Geometry, Projection, Dynamic Geometry Software, Cabri 3D, Worksheet,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
CRITICAL THINKING DISPOSITION OF TEACHER CANDIDATES
Erkan SENSEKER 1 , Hülya KARTAL 2

Eleştirel düşünme,Eleştirel düşünme becerileri,Eleştirel düşünme eğilimi,Eleştirel düşünme eğilimi düzeyi,Öğretmen yetiştirme,
Critical thinking, Critical thinking skills, Critical thinking disposition, Critical thinking disposition level, Teacher training,

TÜRKİYE’NİN DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
CRITICAL THINKING TENDENCIES OF THE STUDENT-TEACHERS WHO ATTEND TO THE UNIVERSITIES OF THE EASTERN ANATOLIA REGION
Nuriye SEMERCİ 1

Eleştirel düşünme,Öğretmen Adayı ,Doğu Anadolu Bölgesi,Üniversite,Eğitim Fakültesi,
Critical thinking, Student-teachers, Eastern Anatolia Region, University, The education faculty,

THE DETECTION OF CANDIDATE TEACHERS’ MISCONCEPTION IN STUDENT-CENTERED AND COMPUTER-ASSISTED ENVIRONMENT; A CASE STUDY
ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORTAMDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARININ TESPİT EDİLMESİ: BİR ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI
Adnan BAKİ 1

Kavram Yanılgısı,Ö?retmen Eğitimi,Koordinat Ekseni,Öğretmen Adayı,Bilgisayar Destekli Eğitim,
Misconception, Teacher Education, Coordinate Axis, Teacher Candidate, Computer Based Education,

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THINKING SKILLS TRAINING PROGRAM ON PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ VIEWS OF THINKING SKILLS
Müzeyyen SEVİNÇ 1 , Emel TOK 2

Düşünme becerileri,Öğretmen eğitimi,Eleştirel düşünme,Yaratıcı düşünme,Okul öncesi eğitim,
Thinking Skills, Teacher education, Critical Thinking, Creative Thinking, Preschool Education,

İLKÖĞRETİM YABANCI DİL ÖRETİMİNDE KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARININ ETKİLİLİĞİ
THE EFFICIENCY OF ENGLISH COURSEBOOKS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS IN FOREIGN LANGUANGE TEACHING AT PRIMARY SCHOOLS
Veli BATDI 1 , ramazan özbek 2

Yabancy Dil Öğretimi,Konuşma Becerileri,İlköğretim,İngilizce Ders Kitabı,Öğretmen Görüşleri,
Foreign Language Teaching, Primary school, Speaking skills, English Coursebooks, Teachers’ Views,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL BİLGİLERİ VE ÖĞRETİMSEL AÇIKLAMALARI
PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ MATHEMATICS KNOIWLEDGE AND INSTRUCTIONAL EXPLANATIONS
Zülbiye TOLUK UÇAR 1

Öğretimsel Açıklamalar,Matematiksel Bilgi ,Sınıf Öğretmeni Adayları ,Öğretmen ,Eğitim,
Instructional Explanation , Mathematics Knowledge , Preservice Elementary Teachers, Teacher, Education,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ABILITY AND COMMUNICATION SKILLS OF THE APPLICANTS FOR PRIMARY SCHOOL TEACHING
sabahattin çiftçi 1 , Serdarhan Musa TASKAYA 2

Sınıf Öğretmeni,İletişim Becerisi,Öz Yeterlik,Aday Öğretmen,İlköğretim,
Primary School Teacher, Communication Skill, Self-Ability, Applicant for Teaching, Elementary School,

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİNİN YAŞAM ÇATIŞMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEDENSEL BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF STYLES OF COPING WITH STRESS ON THE LIFE CONFLICTS: A CAUSAL ANALYSIS IN THE SAMPLE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Sedat Yüksel 1 , Engin KARADAĞ 2 , Nuri BALOĞLU 3

Stres,Başa Çıkma,Yaşam Çatışması ,Yapısal Eşitlik Modeli,İlköğretim,
Stress, Coping, Life conflict, Structural equation model, Teacher,

MATEMATİK EĞİTİMİNDE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE KAVRAM YANILGISIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ
AN ASSESMENT OF THE STUDIES ABOUT MISCONCEPTION IN THE PRIMARY MATHEMATICS EDUCATION
Tayfun TUTAK 1 , Nida Emül 2 , Zühal Gün 3

Matematik Eğitimi,İlköğretim Düzeyinde Matematik Eğitimi,Matematiksel Kavram Yanılgısı Makaleleri,Literatür Taraması,Kavram,
Mathematics Education, Primary Mathematics Education, Articles of Misconcept in Mathematics, Review Literature, Conception,

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİ SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE HAZIRLAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECTIVENESS OF LIFE STUDIES COURSES IN PREPARING STUDENTS FOR THE “SOCIAL STUDIES” AND “SCIENCE AND TECHNOLOGY” COURSES
Gulin KARABAG 1

Hayat Bilgisi Dersi ,Fen ve Teknoloji,Fen ve Teknoloji Dersi ,Sosyal Bilgiler Dersi,Hazırlama Düzeyi,
Life Study Course , Science and Technology , Science and Technology Course , Social Studies Course, Preparation Level,

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKALARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PROBLEM SOLVİNG SKILLS OF TEACHER CANDITATES
Deniz Ekinci VURAL 1

Duygusal Zeka ,Okul Öncesi Eğitim ,Okul Öncesi Eğitim ,Öğretmen Adayı, Öğretmen Yetiştirme,
Emotional Intelligence , Problem Solving Skill , Pre-School Education, Teacher Canditate,, Teacher Traning,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE BİT KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ
THE SELF- CONFYDENCE LEVELS OF CLASSROOM TEACHERS IN THE USE OF ICT
Erdogan TEZCİ1

Öğretmen Eğitimi,Bilgi ve İletişimTeknolojileri,Özgüven,Sınıf Öğretmenleri ,Öğretmen,
Teacher Education, Information and Communication Technology, Self-Confidence, Classroom Teacher , Teacher ,

TÜRK EĞİTİM TARİHİNE KATKILARI BAKIMINDAN MİHRÂB DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON THE MIHRÂB JOURNAL IN TERMS OF CONTRIBUTIONS TO HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Mustafa GÜNDÜZ 1

Türk Eğitim Tarihi, , Cumhuriyet Dönemi Eğitimi, Pozitivist Eğitim ve Bergsonizm ,Mihrâb Dergisi ,Eğitim ve Bilim Dergileri,
History of Turkish Education , Early Republic Era’s Education, Positivist Education, Bergsonizm, Education and Science Journals,

İLKÖĞRETİM DENETÇİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARININ E-DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PRIMARY INSPECTORS' RELATING TO PRIMARY SCHOOLS' E-INSPECTYON
Ali TAŞ 1

Denetim ,Okul Denetimi ,E-Denetim,Denetçi,Okul Yönetimi,
Inspection , School Inspection , E-Inspection , Inspector, School Management,

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE UYGULANAN MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ(ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
AN ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MODULAR TEACHING CURRICULUM USED IN VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOLS (CASE OF ELAZI? CITY)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , pınar erten 2

Modül,Modüler Öğretim,Mesleki ve Teknik Eğitim,Program Değerlendirme,Öğretmen,
Module, Modular Teaching, Vocational and Technical Education, Curriculum Evaluation, Teacher,

FARKLI ANLAMSAL YAPILARDAKİ PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN İŞLEM TEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ
EVALUATION OF OPERATION TECHNIQUES USED FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS WITH DIFFERENT SEMANTIC STRUCTURE
Pusat PILTEN 1

Sözel Problemler ,Problem Çözme ,İşlemler,Problemlerin Anlamsal Yapıları ,Matematik Eğitimi,
Word Problems , Problem Solving, Operations, Semantic Structures of the Problems, Mathematics Education,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN TEMEL BECERİLERDEN ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS TOWARDS DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING WITHIN BASIC SKILLS IN THE ELEMENTARY EDUCATION PROGRAMME
Nuriye SEMERCİ 1

Eleştirel Düşünme ,İlköğretim Programı, Sınıf Öğretmeni,Nvivo-7,Elazığ,
Critical Thinking, Elementary Programme, Classroom Teacher, Nvivo-7, Elazığ ,

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARI SINIF ÇEVRESİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
AAN EXAMINATION OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT BIOLOGY LABORATORY ENVIRONMENT
Gülay EKİCİ 1

Biyoloji laboratuar dersi,Öğrenme ortamı,Biyoloji laboratuar çevresi,Kolb öğrenme stili modeli,Biyoloji Dersi,
Biology laboratory lesson, Learning environment, Biology laboratory environment, Kolb learning style model, Biology Lesson ,

İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIFLARIN ALANLAR KONUSUNU ANLAMA DÜZEYLERİ DURUM ÇALIŞMASI
FOURTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING LEVELS OF AREA SUBJECT CASE STUDY
Mehmet Fatih ÖÇAL 1 , Tugba Yalcin 2

Geometri Eğitimi ,Alanlar, İlişkisel Anlama,Öğretmen,Öğrenci,
Geometry Education , Areas , Relational Understanding , Teacher, Student,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS’ SELF EFFICACY BELIEFS IN MATHEMATICS TEACHING: A QUALITATIVE STUDY
Tugba Yalcin 1 , Mehmet Fatih ÖÇAL 2

Sınıf Öğretmeni Adayı ,Matematik Öğretimi,Öz Yeterlilik İnancı,Olumlu Tutum,Motivasyon,
Prospective Classroom Teachers , Mathematics Teaching, Self Efficacy Belief, Positive Attitude, Motivation,

YARATICI DRAMA TEMELLİ GRUP REHBERLİĞİ VE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA BASED GROUP GUIDANCE AND COGNITIVE-BEHAVIORIST APPROACH BASED PSYCHOLOGICAL GROUP COUNSELING ON ANXIETY LEVEL OF ADOLESCENTS
Ayhan DİKİCİ 1 , Yasemin YAVUZER 2 , Rezzan GÜNDOĞDU 3

Ergen,Yaratıcı Drama,Kaygı,Grupla Psikolojik Danışma,Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,
Adolescent, Creative drama, Anxiety, Psychological group counseling, Cognitive-behaviorist approach,

SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA MÜDAHALE BİÇİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE CLASSROOM MANAGEMENT COURSE ON THE PRE-SERVICE TEACHERS’ INTERVENTIONS TO STUDENT MISBEHAVIOR
Cemalettin İPEK 1

Sınıf öğretmeni adayı,Sınıf yönetimi,Müdahale biçimi,İstenmeyen davranş,Yönetici tipleri,
Pre-service class teachers, Class management, Intervention style, Misbehaviors, Leadership styles,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMINI TANIMA DÜZEYLERİ
FOURTH-GRADE STUDENTS’ OF CLASSROOM TEACHYNG DEPARTMENT RECOGNYTYON LEVELS OF PRYMARY EDUCATYON PROGRAMME
Asım ARI 1

Program Geliştirme,İlköğretim,İlköğretim Programı ,Öğretmen Yetiştirme , Sınıf Öğretmenliği,
Curriculum development, Primary school, Primary education programme, Teacher training, Classroom teachers,

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF ADMINISTRATORS, TEACHERS AND PARENTS ABOUT SCHOOL-FAMILY COOPERATION
Zeynep AYDIN 1

Yönetici,Öğretmen, Veli,Okul,Okul-aile İşbirliği ,
Administrator, Teacher, Parent, School, School-family cooperation,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE KARŞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI
PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUT MATHEMATICS
Mutlu Pişkin 1 , Soner Durmus 2

Sınıf Öğretmeni Adayları ,Matematik Öğretimi,Matematik,Öz-Yeterlik Algısı,Öğretmen Eğitimi Programları,
Prospective Primary School Teachers, Mathematics Teaching, Mathematics Self-efficacy Belief, Teachers’ Self-Efficacy Beliefs, Teacher Education Programs,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAY ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BECERİ VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ (AEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
SOCIAL SKILLS and EMPHATIC BIAS LEVEL of CLASSROOM TEACHING DEPARTMENT PROSPECTIVE TEACHERS (AEU Education Faculty Case)
Cengiz Sahin 1 , Rüştü Yeşil 2

Synyf öğretmeni,Aday öğretmen,Eğitim fakültesi,Sosyal beceri,Empati,
Classroom teachers, Prospective teacher, Education faculty, Social skills, Empathy,

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL BİLGİLER
SOCIAL STUDIES IN POINT OF VIEWS OF PRIMARY SCHOOL 5th GRADE STUDENTS’
Şefik YAŞAR 1 , Ömür Gürdoğan Bayır 2

İlköğretim,5. Sınıf Öğrencileri,Sosyal Bilgiler,Metafor,İçerik Analizi,
Primary Education, 5th Grade Students, Social Studies, Metaphor, Content Analysis,

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNİN FARKLI FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF TEACHING STYLES OF TEACHING STAFFS WHO WORKED IN DIFFERENT FACULTIES OF PAMUKKALE UNIVERSITY
Serhat Süral 1

Öğretme Stili,Öğretim Elemanı,Öğrenme Stili,Bireysel Farklılık,Etkili ve Verimli Öğretim,
Teaching Style, Teaching Staff, Learning Style, Individual Differences, Effective and Efficient Teaching,

İLKÖĞRETİM 1-5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ TEMEL BECERİLERİNE DRAMA TEKNİĞİNİN KATKISINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER VIEWS ABOUT PRIMARY 1 - 5 MATHEMATICS BASIC SKILLS COURSE GRADES OF THEIR TECHNICAL CONTRIBUTIONS OF DRAMA
Mehmet YILDIZLAR 1 , Filiz Taş Parlak 2

Matematik Dersi Temel Becerileri,Drama,İletişim Becerileri,Problem Çözme,Akıl Yürütme,
Mathematics Basic Skills, Drama, Comminication Skills, Problem Solving, Reasoning,

THE ANALYSIS OF THE HIGHER EDUCATION STUDENTS’ LEVELS OF PERSONAL INDECISIVENESS BEHAVIOUR
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL KARARSIZLIK DAVRANIŞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Hüseyin GÜL 1

Kararsızlık,Karar Verme,Kişisel kararsızlık,,Karar Verme Becerileri,Karasızlık Düzeyi,
Indecisiveness, Decision-Making, Personal Indecisiveness, Decision-Making Skills, Level of Indecisiveness,

“ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMEN ADAYI AKRAN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A STUDY OF DEVELOPING PEER ASSESSMENT SCALE FOR ACTIVITIES OF TEACHING PRACTICE COURSE
Mustafa Bektaş1 , Mehmet Barış HORZUM 2 , Asena AYVAZ 3

Öğretmenlik Uygulaması,Öğretmenlik Uygulaması Dersi,Öğretmen Adayı,Akran Değerlendirme,Akran Değerlendirme Ölçeği,
Teaching Practice, Teaching Practice Courses, Teacher Candidate, Peer Assessment, Peer Assessment Scale,

İLKÖĞRETİM 5. SINIF YOĞUNLUK KONUSUNDA BİLİMSEL SORGULAMAYA DAYALI LABORATUVAR ETKİNLİK ÖRNEĞİ
LABARATORY ACTIVITY SAMPLE BASED ON INQUIRY ON THE SUBJECT OF ELEMENTARY EDUCATION FIFTH GRADE DENSITY
Nimet Akben 1 , Fitnat KÖSEOGLU 2

Bilimsel sorgulama,5E ,Yoğunluk,Laboratuvar Etkinlikleri,Yapılandırılmış Sorgulama,
Inquiry, 5E , Density, Labaratory Activities, Structured inquiry,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ
SELF-EFFICACY BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS SCIENCE TEACHING
Nur Kurtuluş 1 , oylum çavdar 2

Fen Öğretimi,Öz Yeterlilik İnancı,Sonuç Beklentisi,Sınıf Öğretmeni Adayları,Fen Bilgisi Öğretmeni Adayları,
Science Instruction, Self-Efficacy Belief, Outcome Expectancy, Pre-service Elementary Teachers, Pre-service Science Education Teachers,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GENEL FİZİK DERSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: İKİ DÜNYA KURAMSAL ÇERÇEVESİ
A DIFFERENT APPROACH TO GENERAL PHYSICS COURSES IN ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION: THE THEORITICAL FRAMEWORK OF THE TWO WORLDS
Ahmet YAVUZ 1 , H. Hilal Fide 2

Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ,Fen ve Teknoloji Öğretimi,Anlamlı Fen Öğrenimi,İki Dünya Kuramsal Çerçevesi,Eğitim,
Elementary school education, Science and technology education, Theoretical framework of the two worlds, Meaningful science learning, Action research,

YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI (YİBO) SINIFLARINDA DİSİPLİN SORUNLARI VE BAŞ ETME YOLLARI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
DISCIPLINE PROBLEMS IN THE CLASSROOMS OF BOARDING REGIOANAL PRIMARY SCHOOLS (BrRPS) AND THE WAYS HANDLING THEM (SAMPLE OF ELAZIG)
Fatma ÖZMEN 1 , Tuba Tonbul 2

YIBO,Disiplin,Öğretmen,Rehber Öğretmen,Yönetici,
BrRPS, Discipline, Teacher, Guidant Teacher, Administrator,

KALİTE GELİŞTİRME ARACI OLARAK OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SCHOOL DEVELOPMENT MANAGEMENT TEAM AS A MEANS OF IMPROVING QUALITY
I.Bakır ARABACI 1

Kalite Geliştirme,Toplam Kalite Yönetimi ,Kalite Kurulları,Okul Gelişim Yönetim Ekibi,,Değerlendirme,
Quality improvement, Total Quality Management , Quality Board, School Improvement Management Team , Evaluation,

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF TEACHER ABOUT PERFORMANCE BASED ASSESSMENT USED IN SOCIAL STUDIES
Hüseyin ANILAN 1 , Zeynep Kılıç 2

Hayat Bilgisi,Performans Değerlendirme,Ölçme-Değerlendirme,Öğretmen Görüşleri,İlköğretim,
Social Studies, Performance Based Assessment, Measurement-Assessment, Views of Teachers, Primary Education,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN SELF REGULATION SKILLS AND ACADEMIC ACHIVEMENT OF PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS IN MATHEMATICS TEACHING COURSES
SEHER MANDACI ŞAHİN 1

Matematik Öğretimi,Öğrenme Stratejileri , Öz Düzenleyici Öğrenme,Akademik Başarı ,Sınıf Öğretmeni Adayları,
Mathematics Teaching , Learning Strategies , Self-Regulated Learning , Academic Achievement, Preservice Elementary Teachers,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
PROBLEMS ENCOUNTERED BY CLASSROOM TEACHERS IN FIRST READING AND WRITING PROCESS
Abdullah Adıgüzel 1 , Mehmet Fatih KARACABEY 2

Okuma yazma,İlk okuma yazma,Sınıf Öğretmeni,Öğretim,Öğretmen,
Reading and writing, First reading and writing, Elementary school teacher, Teaching, Teacher,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY OF SELF EFFICACY AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PROSPECTIVE TEACHERS
Aysun GÜROL 1

Öğretmen,İnanç,Öz yeterlilik inancı,Epistemolojik inanç,Öğretmen adayı,
Teacher, Belief, Self-efficacy belief, Epistemological belief, Prospective teachers,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN DERS SINAVLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PRESERCIVE CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS ABOUT COURSE EXAMS
Ömer KUTLU 1 , Mümine Güher Özercan 2

Ölçme ve değerlendirme,Sınav,Nitel araştırma,Sınıf öğretmenliği,Öğretmen,
Measurement and Evaluation, Exams, Qualitative research, classroom teacher programs, Teacher,

KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE SİMULASYON VE GELENEKSEL ÖĞRENME ORTAMLARINA ALTERNATİF HAPTİC TEKNOLOJİSİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ALGILARI
IN CHANGING MISCONCEPTIONS HAPTIC AS AN ALTERNATIVE FOR SIMULATION AND TRADITIONAL LEARNING ENVIRONMENTS: PERCEPTIONS OF TEACHER AND STUDENTS
Hasan KARAL 1 , İlknur REİSOĞLU 2

Haptic Teknolojisi,Simülasyon,Kavram Yanılgıları,Düz Anlatım, Soru Cevap,
Haptic Technology, Simulation, Misconceptions, Lecturing, Questioning-Answering,

TÜRKİYE’DE ÇOCUK TİYATROSU DÜŞÜNCESİ VE ÖZ TİYATRO
CHILD THEATRE THOUGHT IN TURKEY AND NATIVE THEATRE
SEDAT MADEN 1

Eğitim,Çocuk Tiyatrosu,İsmail Hakkı Baltacyoğlu,Okul Tiyatrosu,Öz Tiyatro,
Education, Child Theatre, İsmail Hakkı Baltacyoğlu, School Theatre, Genuine Theatre,

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF HIGHSCHOOL STUDENTS EMPATIC TENDENCY LEVEL AND DIVERS VARIABLE
Abdullah Durakoğlu 1 , Şahin Gökçearslan 2

Empati,Başarı,Cinsiyet,Sınıf,Alan,
Empathy, Success, Gender, Grade, Department ,