• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.04.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
PERFORMANCE EVALUATION OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Aşır ÖZBEK 1

Uzaktan Eğitim, TOPSIS, Online Eğitim, Öğrenim Yönetim Sistemi, Çok Kriterli Karar Verme,
Distance Education, Online Education, TOPSIS, Multiple-Criteria Decision Making, Learning Managment System,

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI
TRAINING INSPECTORS` REQUIREMENTS OF IN-SERVICE TRAINING
Hacı Ismail ARSLANTAŞ 1 , Metin ÖZKAN 2

Eğitim Nüfettişi, Hizmet İçi Eğitim, Denetim, Mesleki Gelişim, Müfettiş Yeterlilikleri,
Training Inspector, In-service Training, Supervision, Professional Development, Inspector Qualifications,

DİSKALKULİ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF TECAHERS` VIEWS ON STUDENTS`WITH THE DISORDER OF `DYSCACULIA`
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ 1

Diskalkuli (Matematik Öğrenme Bozukluğu), Sınıf Öğretmeni, Diskalkuli Yaşayan Öğrenci, Matematik Dersi, İlköğretim (ortaokul) Dönemi,
Dyscalculia (Mathematics Learning Impairment), , Classroom Teachers, Students with Dyscalculia, Mathematics Lesson, Elementary (Secondary) School Term,

DEMOKRATİK BİR EĞİTİM ORTAMINDA EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CURRICULUM IN A DEMOCRATIC EDUCATION ENVIRONMENT
Eylem KORKMAZ 1 , Münire ERDEN 2

Demokratik Eğitim, Demokratik Eğitim Ortamı, Eğitim Programı, Delphi Tekniği, İçerik Analizi,
Democratic Education, Democratic Education Environment, Curriculum, Delphi Technique, Content Analysis,

ÖĞRENCİ KONTROL STRATEJİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI
THE TEACHER ATTIUDES TOWARD THE LEARNER CONTROL STRATEGY
Mahmut Oğuz KUTLU 1 , Şadiye KORKMAZ 2

Yapısalcılık, Ayrıntılama Kuramı, Öğretim Stratejileri, Öğrenci Kontrol Stratejisi, Öğrenme Stratejileri,
Constructivism, Elaboration Theory, Instructional Strategies, Learner Control Strategy, Learning Strategies,

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ TEMEL ALAN BİYOLOJİ EĞİTİMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKOLOJİK ETİK YAKLAŞIMLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF BIOLOGY EDUCATION COMPRISED OF CRITICAL THINKING ACTIVITIES ON ECOLOGICAL ETHICS APPROACHES AND CRITICAL THINKING TENDENCY OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Semra TURAN 1 , Halil AYDIN 2 , İlker UĞULU 3

Eleştirel Düşünme, Ekolojik Etik, Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği, Biyoloji Eğitimi, Ortaöğretim Öğrencileri,
Critical Thinking, Environmental Ethics, New Ecological Paradigm Scale, Biology Education, High School Students,

UYGULAMA OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ VE EĞİTİCİ PERSONELİN OKUL DENEYİMİ DERSİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİ
THE DIRECTORS`AND TEACHERS` SUGGESTIONS FOR THE `TEACHING EXPERIENCE` LESSON
Vesile ALKAN 1 , Selçuk ŞİMŞEK 2 , Ali Riza ERDEM3

Okul Deneyimi, Uygulama Okulu, Yönetici Personel, Eğitici Personel, Öğretmen Adayı,
Teaching Experience, Practicing School, Director, Teacher, Pre-service Teachers,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK DEĞERLERİ VE BU DEĞERLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
PRE-SERVICE TEACHERS` DEMOCRATIC VALUES AND INVESTIGATION OF THESE VALUES BASED ON SOME VARIABLES
Hülya ÇERMİK1

Demokrasi, Değer, Demokratik Değer Ölçeği, Faktör Analizi, Öğretmen Adayı,
Democracy, Value, Democratic Value Scale, Factor Analysis, Pre-service Teacher,

SINIFTA KATILIMCI DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF A SCALE FOR PARTICIPANT BEHAVIOR IN CLASS
Çiğdem KAN 1

Katılım, Katılımcı Davranış, Sosyal Bilgiler, Demokrasi, Eğitim,
Participation, Participant Behaviour, Social Studies, Democracy, Education,

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BİR ÖLÇEK REVİZYONU
STUDY ON SCALE DEVELOPMENT METACOGNITION ABOUT CONSTRUCTIVIST LEARNING THEORY: REVISION OF A SCALE
Etem YEŞİLYURT 1

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı, Bilişsel Farkındalık, Ölçek Geliştirme, Ölçek Revizyonu, Öğretmen ve Öğretmen Adayı,
Constructivist Learning Theory, Metacognition, Scale Development, Scale Revision, Teacher and Teacher Candidate,

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME (6-8. SINIF) ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ YETİLERİ İLE BAŞARI YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE METACOGNITIVE AWARENESS AND ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS OF THE ELEMENTARY SCHOOL SECOND GRADE (6TH-8TH) STUDENTS (BINGÖL PROVINCE SAMPLING)
Canan KOÇ 1 , Sevinç KARABAĞ 2

İlköğretim Öğrencileri, Bilişüstü Yeti, Başarı Yönelimleri, Anlamlı Öğrenme, Bingöl,
Elementary School Students, Metacognitive Awareness, Achievement Goal Orientations, Meaningful Learning, Bingol,