• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.07.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
MADDENİN PARÇACIKLI YAPISI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELE DAYALI AKTİVİTELERİN ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE MODEL BASED ACTIVITIES ON OVERCOMING THE MISCONCEPTIONS REGARDING THE PARTICULATE NATURED STRUCTURE OF THE MATTER
Ayşegül ERGÜN 1 , Mustafa SARIKAYA 2

Modele Dayalı Aktiviteler, Kavram Yanılgısı, Maddenin Parçacıklı Yapısı, İlköğretim Öğrencileri, Fen Eğitimi,
Model Based Activities, Misconceptions, The Particulate Nature of Matter, Primary School Students, Science Education,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN, OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİM ALMA ve ANNE BABA ÇABASINA GÖRE İLKOKUMA YAZMA BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
BY THE STATUS OF PRE-SCHOOL EDUCATION AND THE EFFORT BY PARENTS, THE EFFECT OF COMPUTER ASSİSTED INSTRUCTION TO FİRST READİNG WRİTİNG SUCCESS
H. Gülhan ORHAN KARSAK 1 , Sefer ADA 2 , Murat AŞICI 3

Bilgisayar Destekli Öğretim, İlkokuma Yazma Öğretimi, Okul Öncesi Eğitim, Anne Baba Çabası, Akademik Başarı,
Computer Assisted İnstruction, First Reading Writing İnstruction, Pre-school Education, Parents Effort, Academic Achievement,

ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN DESTEKLENMESİNİN GEREKLİLİĞİNE VE SERGİLENMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF TEACHERS ON THE NECESSİTY AND EXECUTİON OF LEARNERS` AUTONOMY SUPPORT
Neşe ÖZKAL 1 , Ahmet Yaşar DEMİRKOL 2

Özbelirleme, Yeterlik, İlişki, Özerklik, Öğretmen Özerklik Desteği,
Self-Determination, Competence, Relatedness, Autonomy, Learner Autonomy,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK İLE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BİÇEMLERİ VE ÖZERKLİK DESTEĞİ ALGILARI
MATH AND SCIENCE TEACHERS` AUTONOMY SUPPORT PERCEPTIONS AND THEIR CLASSROOM MANAGEMENT STYLES
Erol GÜVENÇ 1 , Hülya GÜVENÇ 2

Akademik Başarı, Sorumluluk Algısı, Öğretmen Yeterlilik Algısı, Sınıf Yönetim Biçemi, Öğretmen Eğitimi,
Academic Achievement, Perception of Responsibility, Teacher`s Efficacy, Classroom Management Style, Teacher Education,

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİR MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI PROTOTİPİ
A PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM PROTOTYPE TOWARDS MATHEMATICS TEACHERS
Berna TATAROĞLU TAŞDAN1 , Adem ÇELİK 2

Mesleki Gelişim, Mesleki Gelişim Programı, Prototip, Matematik Öğretmeni, Öğretim,
Professional Development, Professional Development Program, Prototype, Mathematics Teacher, Instruction,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK SU DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
WATER BEHAVIOR SCALE TOWARDS PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: VALIDITY AND RELIABILITY
Cemile ÇANKAYA 1 , Cansu FILIK ISÇEN 2

Su Tüketimi, Su Davranış Ölçeği, Su Bilinci, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Geçerlik ve Güvenilirlik,
Water Consumption, Water Behaviour Scale, Water Awareness, Preservice Science Teachers, Validity and Reliability,