• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.10.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
KINDERSPIELE AUS KULTURELLER UND LINGUISTISCHER SICHT
KÜLTÜREL VE DİLBİLİMSEL AÇIDAN ÇOCUK OYUNLARI
Gülnaz KURT 1

Çocuk Oyunları, Kültürel Açıdan Oyunlar, Pedagojik Açıdan Oyunlar, Dilbilimsel Açıdan Oyunlar, Türk Çocuklarının Dünya Görüşü,
Kinderspiele , Spiele aus Kultureller Sicht, Spiele aus Pädagogischer Sicht , Spiele aus Linguistischer Sicht, Weltansicht der Türkischen Kinder,

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
AN INVESTIGATION ON ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS AND THE ASSESSMENTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
İlker UĞULU 1 , Zafer AKKAYA 2 , Sevilay ERKOL 3

Üstün Zekalı Öğrenciler, Çevre, Tutum, Çevre Eğitimi, Demografik Değişkenler,
Gifted Students, Environment, Attitude, Environmental Education, Demographic Variables,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARININ ÜSTBİLİŞSEL BİLGİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS` ALGEBRAIC PROBLEMS SOLVING ACHIEVEMENT WITH REGARD METACOGNITIVE KNOWLEDGE
Sare ŞENGÜL 1 , Fatma ERDOĞAN 2

Cebir, Üstbiliş, Üstbilişsel Bilgi, Problem Çözme, İlköğretim Matematik Öğretimi,
Algebra, Metacognition, Metacognitive Knowledge, Problem Solving, Elementary Mathematics Education,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK HAKKINDA OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR
PRE-SERVICE TEACHERS` METAPHORS ABOUT MATHEMATICS
Necdet GÜNER 1

Metafor Analizi, Matematik Metaforları, Aday Sınıf Öğretmeni, Aday Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Aday Matematik Öğretmeni,
Metaphor Analysis, Metaphors of Mathematics, Pre-Service Teacher, Pre-Service Social Science Teacher, Pre-Service Mathematics Teacher,

OKUL ORTAMINDA KÜLTÜREL FARKLILIKLARDAN KAYNAKLANAN ÇATIŞMALAR VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI-ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ
MANAGEMENT OF CONFLICTS STEMMED FROM CULTURAL DIFFERENCES IN SCHOOL ENVIRONMENT-THE SAMPLE OF ALIPASHA ELEMENTARY SCHOOL
Fatma ÖZMEN 1 , Cemal AKÜZÜM 2

Kültürel Farklılıklar, Çatışma, Çatışma Yönetimi, İlköğretim Okulları, Okul Yönetimi,
Cultural Oriented, Conflicst, Conflict Management,, Elementary Schools, School Management,

KADIN YÖNETİCİLER İÇİN FARKLI KÜLTÜRLERDE KALIP YARGILR VE ENGELLER
STEREOTYPES AND BARRIERS FOR WOMEN ADMINISTRATORS IN DIFFERENT CULTURES
Engin ASLANARGUN 1

Kadın Yöneticiler, Yönetim, Kalıp Yargılar, Engeller, Cinsiyet,
Women Principals, Administration, Barriers, Stereotypes, Genders,

İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZORBA DAVRANIŞLARA BAŞVURMA DÜZEYLERİ VE BU DAVRANIŞLARI ÖĞRENME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON ANALIYZING THE ELEMANTARY AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS` LEVEL OF SHOWING BULLYING BEHAVIORS AND THEIR ENVIRONMENTS OF LEARNING BULLYING BEHAVIORS
Murat BAŞAR 1 , Özer ÇETİN 2

Zorbalık, Zorbalık Düzeyi, zorba Davranışları Öğrenme Ortamları, Doğrudan Zorbalık, Güç Oluşturma,
Bullying, Bullying Level, Learning Environment Direct Bullying, Direct Bullying, Power Generating Bullying,

PSİKOLOJİK İYİ OLMA DURUMU ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER
FACTORS THAT AFFECT PSYCHOLOGICAL WELL BEING
Fahri SEZER 1

Psikolojik İyi Oluş, İnternet, Madde kullanımı, Müzik, Kendine Zarar Verme,
Psychological Well Being, internet, Social Networking, Music, Tendency of Self-harm,