• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION ON THE LEARNING STYLE PREFERENCES OF PRE-SERVICE TEACHERS’
Nilüfer Şeker Sır 1 , Hakan Karataş 2 , Nadir ÇELİKÖZ 3

Öğretmen Adayları, Öğrenme Stili, Cinsiyet, Bölüm, Sınıf Değişkenleri,
Pre-Service Teachers, Learning Style, Gender, Department, t, Grade Variables,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PRESERVICE MATHEMATICS and PRIMARY EDUCATION TEACHERSâ€â„¢ REFLECTIVE THINKING LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Mehmet Ali Kandemir 1

Yansıtıcı Düşünme, ilköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Adayları, Matematik Öğretimi,
Reflective Thinking, Elementary Mathematics Teaching, Primary Teaching, Prospective Teachers, Mathematics Teaching,

ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK SINIF İÇİ UYGULAMALAR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY OF TEACHERS’ CLASSROOM PRACTICES FOR TEACHING THINKING SCALE
Yalçın Dilekli 1 , Erdogan TEZCİ2

Düşünme Becerisi Öğretimi Etkinlikleri, Sınıf İçi Uygulamalar, Sınıf Öğretmeni, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi,
Teaching Thinking Practices, Classroom Practices, Classroom Teachers, Confirmatory Factor Analysis, Explanatory Factor Analysis,

5. SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİNDEN MEKTUBUN BAŞARIYA ETKİSİ
THE IMPACT OF LETTER AS ONE OF THE WRITING TO LEARN ACTIVITIES ON ACHIEVEMENT AT FIFTH GRADE ELECTRICITY IN OUR LIFE UNIT
Ömer Bozat 1 , Ali YILDIZ2

Öğrenme Amaçlı Yazma, Yaşamımızdaki Elektrik, Mektup, Fen Bilimleri Dersi, Akademik Başarı,
Writing to Learn, Electricity in Our Life, Letter, Science Course, Academic Achievement,

ÇOCUK EDEBİYATIYLA ÖTEKİLEŞTİRME(ME)
OTHERING OR NOT OTHERING WITH CHILDREN LITERATURE
Mustafa Türkyılmaz 1

Çocuk Edebiyatı, Ötekileştirme, Okuma, Çocuk Romanı, Çocuk Öyküleri,
Children Literature, Othering, Reading, Children`s Novel, Children`s Stories,