• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 25
  • Published Date : 1.10.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
AKILLI SINIFLARIN YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF SMART CLASSROOMS ON THE HIGH EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES
Tuncay SEVİNDİK 1

Yüksek Öğretim, Akıllı Sınıflar, Eğitim, Eğitim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim,
High Education, Smart Clacsrooms, Education, Education Technologies, Distance Education,

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?” ÜNİTESİNDEKİ KAVRAMLARININ ANLAŞILMA DÜZEYLERİ İLE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF 6TH CLASS STUDENTS’ LEVEL OF UNDERSTANDING OF CONSEPTS ABOUT “WHAT IS THE EARTH'S CRUST MADE UP OF?” AND DETERMINATION REGARDING TO SOME VARIABLES REVIEW
Erol CİL 1

Fen Eğitimi, Kavram Yanılgısı, Tutum, Yer Kabuğu, Anlama Düzeyi,
Science Education, Misconcept, Attitude, The Earth’s Crust, Comprehension Level,

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLECEK BİR DEĞİŞKEN: ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİ
A VARIABLE WHICH CAN BE EFFECTIVE IN CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS: TEACHING STYLE PREFERENCE
Lütfi ÜREDİ 1 , Işıl UREDI 2

Yapılandırmacılık, Öğrenme Ortamı, Öğretim Stili, Öğretmen, Öğrenme,
Constructivism, Learning Environment, Teaching Style, Teacher, Learning,

ANALOJİLER, KAVRAM KARİKATÜRLERİ VE TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA TEKNİKLERİYLE DESTEKLENMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION BASED ON ANALOGIES, CONCEPT CARTOONS AND PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN TECHNIQUES
Güzin OZYILMAZ AKAMCA 1 , Hülya HAMURCU 2

Fen ve Teknoloji Eğitimi, Kavram Karikatürleri, Tahmin-Gözlem-Açıklama, Analojiler, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı,
Science and Technology Education, Concept Cartoons, Predict-Observe-Explain Technique, Analogies, Constructivist Learning Theory,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ
DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ INFORMATIONS AND MISCONCEPTIONS ABOUT GLOBAL WARMING
Burcu GÜRGÖR 1

Kavram, Küresel Isınma, Kavram Yanılgısı, Çevre, Çevre Eğitimi,
Concept, Misconception, Global Warming, Environment, Environmental Education,

ILKÖGRETIM MATEMATIK ÖGRETMEN ADAYLARININ ISPAT VE ISPAT YAPMAYA YÖNELIK TUTUMLARI
ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS PROOF AND PROVING
Emine Özdemir 1 , Devrim UZEL 2

Tutum ölçegi, Matematiksel Ispat, Matematik Egitimi, Ögretmen adaylari, Ispat Yapma,
Attitude Scale, Mathematical Proof, Mathematics Education, Proving, Teacher candidates,

SA?LI?I GELY?TYREN OKULLAR ÖLÇE?Y”NYN GEÇERLYK, GÜVENYRLYK VE FAKTÖR YAPISI ÜZERYNE BYR ÇALI?MA
VALIDITY AND RELIABILTY OF HEALTH PROMOTING SCHOOLS SCALE
Rüyam K.süleymanoğlu 1

Geçerlik, Güvenirlik, Sa?ly?y Geli?tiren Okullar, E?itim, Bursa, Güvenirlik,
Validity, Reliability, Health Promoting Schools, Education, Bursa,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BÖLME KAVRAMI İLE İLGİLİ ALAN EĞİTİMİ BİLGİLERİNİN YAPISI
ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE STRUCTURES OF DIVISION CONCEPT
Mesut Bütün 1

Öğretmen Yeterlikleri, Öğretmen Bilgisi, Alan Eğitimi Bilgisi, Bölme Kavramı, Senaryo,
Teachers’ Competencies, Teacher Knowledge, Pedagogical Content Knowledge, Concept of Division, Scenarios,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI DRAMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
ATTITUDES OF CLASS TEACHER DEPARTMENT STUDENTS’ TOWARDS DRAMA
Hülya HAMURCU 1

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri, Drama Uygulamaları, Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlar, Drama, Sınıf Öğretmeni Adayı,
Students of Class Teacher Training Department, Practices of Drama, Attitude towards Creative Drama,, Drama, Candidate Classroom Teacher,

MESLEKİ EĞİTİM OKULLARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYİ KULLANMA DURUMLARI
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY STUDENTS’ USING TECHNOLOGY IN VOCATIONAL EDUCATION SCHOOLS
Aysun GÜROL 1

Mesleki Eğitim, Bilişim Teknolojileri Alanı, Teknoloji Kullanımı, Eğitim Bilimleri, Mesleki Eğitim,
Vocational Education, Department of Information Technology, Use of Technology, Education Sciences, Vocational High School,

“ELAZIĞ OKUYOR” KAMPANYASININ İLKÖĞRETİM OKULLARINA YANSIMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF REFLECTION LEVELS TO PRIMARY SCHOOLS OF THE CAMPAING OF "ELAZIĞ IS READING" ACCORDING TO TEACHERS VIEWS
Vehbi ÇELİK 1

Okuma, Okuma Alışkanlığı, Kampanya, Öğrenci, Öğretmen,
Reading, Reading Habits, Campaign, Student, Teacher,

ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE FACTORS AFFECTING TEACHERS’ JOB SATISFACTION
Günseli GIRGIN 1

İş Doyumu , Öğretmenlik Mesleği , Sosyal Destekler, İş Ortamı , Mesleğe İlişkin Görüşler,
Job Satisfaction, Teaching Profession, Social Supports, Job Environment, Sights According to the Profession,

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
ELEMENTARY 8th GRADE STUDENT’S ATTITUDES TOWARDs READING AND READING COMPREHENSION LEVELS
AHMET BALCI 1

İlköğretim, Türkçe Eğitimi, Okuma Eğitimi, Okumaya Yönelik Tutum, Okuduğunu Anlama,
Primary School, Turkish Education, Reading Instruction, Attitudes Toward Reading, Reading Comprehensio,

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDANMASI
ADOLESCENTS’ INTERNET ADDICTION IS PREDICTED BY PEER PRESSURE AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT
Binnaz Kıran ESEN 1

Ergenlik, İnternet Bağımlılığı , Akran Baskısı, , Algılanan Sosyal Destek, İnternet,
Adolescent, Internet Addiction, Peer Pressure, Perceived Social Support, Internet,

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION
Idris SAHIN 1

Eğitim Sistemi, Demokrasi, Eğitim, Demokrasi Eğitimi, İnsan Hakları,
Education System, Democracy, Education, Democracy Education, Human Right,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİMYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENT OPINIONS ON COMPUTER-ASSISTED CHEMISTRY EDUCATION
A.Seda YÜCEL 1

Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Kimya Öğretimi, Öğrenci Görüşleri, Bilgi Teknolojisi, Bireysel Öğretim Aracı,
Computer, Computer-Assisted Chemistry Education, Student Opinions, Information Technology, Individual Learning Tool,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PSİKOLOJİK YILDIRMA VE PSİKOLOJİK YILDIRMAYLA BAŞ ETME
MOBBING AND COPING WITH MOBBING IN PRIMARY SCHOOLS
Ali AKSU 1 , Yurdagül Balci 2

Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Yıldırmayla Baş Etme, Eğitimde Psikolojik Yıldırma, Eğitimde Psikolojik Yıldırmayla Baş Etme, Psikolojik Saldırı,
Mobbing, Coping With Mobbing in Education, Bullying, Coping With Mobbing, Mobbing in Education,

KAVRAM ANALİZİ YÖNTEMİNİN KÜLTÜR KAVRAMININ ÖĞRENİLMESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF CONCEPT ANALYSIS METHOD ON THE LEARNING OF THE CONCEPT OF CULTURE
Figen KİLİC 1

Kavram Öğretimi, Kavram Analizi, Kültür, Kavram Öğrenme, Kültür,
Concept Analyzing, Concept Teaching, Concept Acquisition, Culture, Learning Culture,

YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A SCALE OF STUDENT SATISFACTION CONCERNING ABOUT EDUCATION AND INSTRUCTION AT HIGHER EDUCATION
Cihad DEMİRLİ1

Yükseköğretim, Memnuniyet Ölçeği, Öğrenci, Eğitim, Öğretim,
Higher Education, Satisfaction Scale, Student, Education, Instruction,

İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM DOYUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
A STUDY INTO LIFE SATISFACTION LEVELS OF THE TEACHERS WORKING AT PRIMARY EDUCATION IN TERMS OF SOME VARIABLES
Mehmet ŞAHİN 1

Öğretmen, Yaşam Doyumu, Sendika, Yerleşim Türü, Bölge,
Teacher, Life Satisfaction, Region, Social Activity, Type of Location,

BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN OKUL KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARI
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF SCHOOL CULTURE IN TERMS OF SOME VARIABLES
Necla ŞAHİN FIRAT 1

Öğretmenler, Okul Kültürü, İlköğretim Okulları, İlköğretim Okulu Öğretmenleri, Okullar,
Teachers, School Culture, Primary Schools, Primary School Teachers, Schools,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI
THE PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS
Idris SAHIN 1 , Necla ŞAHİN FIRAT 2

Üniversite, Üniversite Öğrencisi, Öğrenci Sorunları, Öğretim Programı, Öğretim Elemanı,
University, University Students, Students' Problems, Curriculum, Instructor,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKTE ALAN BİLGİSİ
STUDENT TEACHERS’ CONTENT KNOWLEDGE ON ELECTRICITY
Nedim ALEV 1 , Nevzat YIGIT 2

Fizik Öğretmen Adayları, Basit Elektrik, Basit Elektrik Devreleri, Alan Bilgisi, Kavram Yanılgısı,
Physics Student Teachers, Electricity, Subject Matter, Subject Matter Knowledge, Misconception,

GENEL LİSELERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN HIGH SCHOOLS
Ali AKSU 1 , Yurdagül Balci 2

Bağlılık, Örgütsel Bağlılık, Liderlik Dönüşümsel Liderlik, Dönüşümsel Liderlik, Eğitimde Dönüşümsel Liderlik,
Commitment, Organizational Commitment, Leadership, Transformational Leadership, Transformational Leadership in Education,

POZİTİF DÜŞÜNMEYE DAYALI EĞİTİM PROGRAMININ ANNENİN KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE POSITIVE THINKING EDUCATION PROGRAM ON A MOTHER’S PERSONALITY CHARACTERISTICS
Ayse Dilek ÖGRETIR 1

pozitif düşünce, anne, benlik algısı, kendini denetleme becerisi, otomatik düşünce,
positive thinking, mother, self-perception, self-control skills, automatic thinking,