• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.07.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNDE ANNE BABA TUTUMUNUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE RESEARCH ON THE INFLUENCE OF PARENTS ATTITUDES ON MARITAL SATISFACTION
Merve Elif KENDİR1 , Cihad DEMİRLİ2

Anne Baba Tutumu, Aile, Evlilik, Evlilik Doyumu, , Evlilik Uyumu,
Parents Attitude, Family, Marriage, Marital Satisfaction, Marital Harmony,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF FACULTY MEMBERS OF EDUCATION FACULTY REGARDING LIFELONG LEARNING
Vural HOŞGÖRÜR1

Eğitim, Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Kendini Gerçekleştirme, Avrupa Birliği,
Education, Learning, Lifelong Learning, Self-Realisation , European Union,

LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL KİMLİK VE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
EFFECT OF THE PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL IDENTITY AND ORGANIZATIONAL IMAGE ON THE COMITMENT OF THE TEACHERS WORKING AT HIGH SCHOOLS
Önder ŞANLI1 , İ. Bakır ARABACI 2

Örgüt, Lise, Örgütsel İmaj, Örgütsel Kimlik, Örgütsel Bağlılık,
Organizations, High Schools, Organizational Image, Organizational Identity, Organizational Commitment,

COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES VIEWS WEB TOOLS COOPERATIVE LEARNING ENVIRONMENT
Emine TEYFUR 1

Web Destekli Öğrenme, Coğrafya Öğretimi, Nitel Araştırma, Öğrenci Görüşleri, İşbirlikli Öğrenme ,
Web-based Learning, Geographical Teaching, Qualitative Research, Views Of Students, Cooperative Learning,

KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ATTITUDE SCALE TOWARDS READING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Birsen DOĞAN1 , Hülya ÇERMİK2

Okumaya Yönelik Tutum, Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, Öğretmen Adayları, Geçerlik, Güvenirlik,
Attitudes towards Reading, Attitude Scale for Reading, Prospective Teacher, Validity, Reliability,

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI DESTEKLİ KODLAMA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
EDUCATIONAL COMPUTER GAMES ASSISTED LEARNING CODING ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Gonca KEÇECİ1 , Burcu ALAN2 , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 3

Programlama, Kodlama öğrenimi, Tutum ölçeği, Eğitsel Oyun, Ortaokul Öğrencileri,
Programming, Learning Coding, Attitude Scale, Educational Games, Secondary School Students,