• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2008
  • Volume : 3
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.04.2008

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
KİMYA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNE ÇEVİRME FAKTÖRÜ KULLANIMININ ETKİSİ
EFFECT OF THE USE OF CONVERSION FACTOR IN THE SOLUTION OF CHEMISTRY PROBLEMS
Emine Güler Akgemci 1

Kimya Eğitimi, Problem Çözme, Çevirme Faktörü, Kim,
Chemistry Education, Solving Problem, Conversion F,

UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRMESİNE YÖNELİK GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARD DISTANCE LEARNING: RELIABILITY AND VALIDITY
Fatma Agir 1

Tutum Ölçeği, Ölçek Geliştirme, Uzaktan Eğitim, Geçerlik, Güvenirlik,
Attitude Scale, Scale Development, Distance Learning , Reliability, Validity,

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ ÜNİTESİ VE ÜST BİLİŞSEL PROBLEM ÇÖZME ÜZERİNE TUTUMLARI
7TH GRADES STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE PRESSURE UNIT AND METACOGNITIVE PROBLEM SOLVING
Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1

Fen Eğitimi, Basınç, Tutum, Problem Çözme, Üst Bil,
Science Education, Pressure, Attitude, Problem Sol,

THE EFFECTS OF CREATIVITY TRAINING IN PROBLEM SOLVING ON THE ACHIEVEMENT OF THE PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS
YARATICILIK EĞİTİMİ ALAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FARKLI YARATICILIK STİLLERİNİN YARATIICILIK EĞİTİMİNDEKİ BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
Erdogan TEZCİ1

Creativity, Creative Teaching, Mathemathics Educat,
Yaratıcılık, Yaratıcılık Eğitimi, Matematik Öğreti,

SİNİR DİLİ PROGRAMLAMANIN (SDP) EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİNDE KULLANILMASI
THE USE OF NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) IN EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SUPERVISON
Fatma ÖZMEN 1

Sinir Dili Programlama (SDP), İletişim, Eğitim Yön,
Neuro Linguistic Programming (NLP), Communication,,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ ve ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(Eskişehir Örneği)
CAREER CHOICE and UNIVERSITY PREFERENCE of SECONDARY SCHOOL STUDENTS(Eskişehir Case)
Hüseyin ANILAN 1

Meslek Seçimi, Üniversite Tercih, Ortaöğretim Öğre,
Career Choices, University Preferences, Secondary ,

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASINI ANLAMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİ
DETERMINE THE LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN’S UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE
Bilge CAN 1

Bilimin Doğası, Fen Öğretimi, Cinsiyet Farlılıklar,
Nature of Science, Science Education, Sex Differen,

A PARADIGM SHIFT IN EARLY INTERVENTION SERVİCES:FROM CHILD-CENTEREDNESS TO FAMILY CENTEREDNESS
ERKEN EĞİTİM HİZMETLERİNDE BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ: ÇOCUK-MERKEZCİLİKTEN AİLE MERKEZCİLİĞE
Selda ÖZDEMİR 1

Early Intervention, Family-Centered Services, Youn,
Erken Eğitim, Aile-Merkezli Hizmetler, Erken Çocuk,

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE EĞİTİM PROGRAMI ÖĞELERİ İLİŞKİSİ
THE RELATION OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY AND CURRICULUM COMPONENTS
Hasan Hüseyin ÖZKAN 1

Eğitim, Zeka, Çoklu Zeka, Eğitim Programı,
Education, Intellegence, Multiple Intelligences, C,

MATHEMATICS LEARNING STYLES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION IN TURKEY
TÜRKİYE'DEKİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENME STİLLERİ
Kürsat YENİLMEZ 1

Learning Mathematics, Learning Styles, Faculty of ,
Matematik Öğrenimi, Öğrenme Stilleri, İktisadi ve ,