• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 45
  • Published Date : 1.01.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
KÖY ENSTITÜSÜ MEZUNLARININ GÖRÜSLERINE GÖRE KÖY ENSTITÜLERINDE ÖGRENCI-ÖGRENCI, ÖGRENCI- ÖGRETMEN VE ÖGRENCI-YÖNETICI ILETISIMINE ILISKIN NITEL BIR ARASTIRMA
A QUALITATIVE SEARCH, BASED ON VILLAGE INSTITUTE GRADUATES’ OPINIONS, INTO THE COMMUNICATIOIN BETWEEN STUDENT AND TEACHER AS WELL AS STUDENT AND ADMINISTRATOR
Ali Riza ERDEM1

Köy Enstitüleri, Köy Enstitüsü Mezunları, öğrenci-öğrenci iletişimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, yönetici-öğrenci iletişimi,
Village institutes, graduates of village institute, student to student communication, teacher to student communication, administrator to student communication,

ENGELLY BYREYLERE KAR?I OLUMLU TUTUM GELY?TYRMEYE YÖNELYK ÖNLEYYCY REHBERLYK ÇALI?MASI; DENEYSEL BYR UYGULAMA
PREVENTIVE GUIDANCE WORK TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIES TO DEVELOPING A POSITIVE ATTITUDE; AN EXPERIMENTAL APPLICATION
Fahri SEZER 1

Ö?renci, Engel, Engelli Birey, Önleyici Rehberlik, Tutum,
Student, Disabled, Disabled Individuals, Preventive Counseling, Attitude,

21.YÜZYILDA Ö?RETMEN ADAYLARININ BYLGY OKURYAZARLIK BECERYLERYNYN DE?ERLENDYRYLMESY
THE EVALUATION OF THE SKILLS OF TEACHER CANDIDATES’ INFORMATION LITERACY IN THE 21ST CENTURY
oğuz gürbüztürk 1 , Sevda KOÇ AKRAN2

Bilgi Toplumu, Ö?retmen Adayy, Ya?am Boyu Ö?renme, Okuryazarlyk, Bilgi Okuryazarly?y,
Information Society, Teacher Candidate, Life Long Education, Literacy, Ynformation Literacy,

ONUNCU SINIF Ö?RENCYLERYNYN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELYK YNANÇ VE ÖZ-YETERLYLYK ALGILARI YLE RUTYN VE RUTYN OLMAYAN PROBLEMLERDEKY BA?ARILARI ARASINDAKY YLY?KYNYN YNCELENMESY
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY STUDENTS’ BELIEFS ON MATHEMATYCAL PROBLEM SOLVYNG AND MATHEMATYCAL SELF-EFFICACY PERCEPTION AND THEIR ACHIEVEMENT IN ROUTINE AND NON-ROUNTINE PROBLEMS
Duygu TAŞKIN 1 , Funda AYDIN 2 , Bülent GÜVEN 3 , Elif AKŞAN 4

RUTYN PROBLEMLER, RUTYN OLMAYAN PROBLEMLER, PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELYK YNANÇ, MATEMATY?E KAR?I ÖZ-YETERLYLYK ALGISI, PROBLEM ÇÖZME,
ROUTINE PROBLEMS, NON-ROUTINE PROBLEMS, MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING BELIEFS, SELF-EFFICACY PERCEPTYON ON PROBLEM SOLVING, PROBLEM SOLVING,

OKUMA YAZMA Ö?RETYMYNDE ÖZEL BYR YÖNTEM: SES ODAKLI DYL Ö?RETYM YÖNTEMY
A SPECIAL METHOD IN TEACHING READING AND WRITING: VOICE-ORIENTED LANGUAGE TEACHING METHOD
Kısmet Deliveli 1

Dil ve Konu?ma Sorunu Olan Çocuklar,, Türkçenin Yapysal Özellikleri,, Okuma Yazma Ö?retimi,, Ses Odakly Dil Ö?retim Yöntemi, YLKOKUMA YAZMA YÖNTEMLERY,
Children with speaking disabilities, Characteristics of Turkish Language, Teaching Literac, Voice-Oriented Language Teaching Method, PRIMARY LITERACY METHODS,

YAPILANDIRMACI COGRAFYA OGRETIMINDE HALK KULTURUNE DAYALI BIR DURUM CALISMASI
A CASE STUDY ON CONSTRUCTIVIST GEOGRAPHY TEACHING BASED UPON FOLK CULTURE
Erdoğan KAYA 1

Yapılandırmacı ögretim,, cografya, cografya ögretimi, halk kültürü, halk kültürü ögretimi,
Constructivist teaching, geography, geography teaching, folk culture, folk culture teaching,

E?YTYM VE SÜRDÜRÜLEBYLYR KALKINMA (ESD) KAVRAMI VE TÜRKYYE’DE OKULLARIN EKO OKULA DE?Y?YM VE DÖNÜ?ÜMLERYNDE OKUL YÖNETYCYLERYNYN ROLÜ
THE CONCEPT OF EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD) AND THE ROLE OF SCHOOL PRINCIPALS FOR THE CHANGING AND TRANSFORMATION OF SCHOOLS TO ECO SCHOOLS
Esra TURHAN 1

E?itim ve sürdürülebilir kalkynma, eko okullar, de?i?im yönetimi, okul yöneticili?i, Sürdürülebilir Kalkynma,
Education and sustainable development, eco schools, change management, school principalship, sustainable development,

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJY DERSY “CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELY?ME” ÜNYTESYNYN Y?BYRLYKLY Ö?RENMEYLE (JYGSAW TEKNY?Y) Ö?RETYMYNYN Ö?RENCY BA?ARISINA ETKYSY
THE EFFECTS OF TEACHING WITH COOPERATIVE LEARNING OF UNIT OF REPRODUCTION ON LIVINGS ON ACHIEVEMENT IN SCIENCE LESSON
pınar buzludağ 1 , Ömer YILAYAZ 2

Fen ve Teknoloji, Y?birlikli Ö?renme, Jigsaw Tekni?i, Ba?ary, Ylkö?retim,
Science and Technology, Cooperative Learning, Jigsaw Technique, Academic Success, Primery,

KIRSAL ALANDA VE KENT MERKEZINDE ÇALI?AN SINIF Ö?RETMENLERININ Y? DOYUMU
JOB SATISFACTION OF CLASSROOM TEACHERS WORKING IN RURAL AREAS AND URBAN AREAS
tuba yava? 1 , Vehbi Çelik 2

Kyrsal alan, kent merkezi, ilkö?retim okulu, synyf ö?retmeni, i? doyumu,
Rural area, urban area, elementary school, classroom teacher, job satisfaction,

Ö?RETMEN ADAYLARININ Ö?RENME STYLLERYNYN BAZI DE?Y?KENLER AÇISINDAN DE?ERLENDYRYLMESY
THE EVALUATION OF LEARNING STYLES OF SOME CANDIDATES TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Rasit zengin 1 , Ömer Lütfü Alşahan 2

Ö?retmen Adaylary, Ö?renme Stilleri, Ö?renme, Fen Bilgisi, Ylkö?retim,
Teacher Candidates, Learning Styles, Learning, Science, Primary education,

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETİMİNDE BİLGİSAYARI KULLANMA DÜZEYLERİ
COMPUTER USAGE LEVELS OF FACULTY MEMBERS IN TIME MANAGEMENT
Muhammed TURHAN 1

Öğretim Elemanları, Zaman Yönetimi, Zaman Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar, Zaman Yönetimi Araçları,
Faculty Members, Time Management, Computer Usage in Time Management, Computer, Time Management Tools,

BİLGİSAYAR KULLANIMI ÖĞRETİMİNDE AKRAN DEĞERLENDİRME
PEER ASSESSMENT IN TEACHING COMPUTER USAGE
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , Ayhan KOÇ 2

Akran değerlendirme, sınıf öğretmenliği, bilgisayar öğretimi, öğretmen adayı, dereceli puanlama anahtarı,
Peer assessment, classroom teaching, computer teaching, prospective teacher, rubric,

SOSYAL AĞLARIN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS ON STUDENTS BY USING DATA MINING
Murat KARABATAK 1

İnternet, Sosyal Ağlar, Birliktelik Kuralı,
Internet, Social Networks, Association Rules,

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM İÇİN EĞİTSEL BİR DERS MATERYALİ YAZILIM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING AN EDUCATIONAL COURSE MATERIAL SOFTWARE FOR PERSONALIZED EDUCATION
Ferhat BAHÇECİ 1 , Mehmet GÜROL 2

Zeki Öğretim Sistemi, Kişiselleştirilmiş Öğrenme, E-Öğrenme, Uzman Sistem, Web Tabanlı Öğretim,
Intelligent Tutoring System, Individualized Learning, E-Learning, Expert System, Web-Based Education,

İLKÖĞRETİM II.KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ
THE UTILIZATION LEVEL OF SECONDARY PART OF ELEMENTARY SCHOOLS FROM INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNILOGIES
I.Bakır ARABACI 1

İlköğretim II.Kademe öğrencileri, Öğrenciler, Bilişim teknolojileri, Teknolojiyi kullanma, Teknolojiden yararlanma biçimi,
Secondary part of elementary schools, Students, Informatıon technılogies, Utilise of technology, Type of technology utilization,

Investigating Critical Properties Of E-Learning Portals That Support Teaching Mathematics At Elementary Levels
Ali BOZKURT 1 , Berrak Yabaş 2


ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOUT PROJECT-BASED LEARNING PROCESS
Funda Dağ 1 , Levent DURDU 2

Proje Tabanlı Öğrenme, Öğretim Tasarımı, Süreç Değerlendirme, Grup Çalışması, Oluşturmacı Öğrenme Ortamı,
Project-Based Learning, Instructional Design, Process Evaluation, Group Working, Constructivist Learning Environment,

8. SINIF DOĞAL SÜREÇLER ÜNİTESİ İÇİN WEB TABANLI ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLIĞI: FARKLI ALAN UZMANLARININ MATERYAL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
PREPARATION OF WEB-BASED TEACHING MATERIALS FOR NATURAL PROCESSES IN 8th GRADE: DIFFERENT VIEWS ON THE MATERIAL OF PROFESSIONALS
Funda Dağ 1 , Esma BULUŞ KIRIKKAYA 2

Öğretim Materyali, Materyal Tasarımı, Fen Eğitimi, Web Tabanlı Öğretim, Doğal Süreçler,
Teaching Material, Material Design, Science Education, Web Based Learning, Natural Processes,

DERLEM TABANLI İKİ ARACIN TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ ÖĞRENMELERİNE ETKİLERİ
EFFECTIVENESS OF TWO CORPUS TOOLS ON TURKISH STUDENTS` LEARNING ENGLISH GRAMMAR
Funda Sahillioğlu 1 , Yunis Şahinkayası 2 , Hamide SAHINKAYASI 3

Derlem Dilbilim, Derlem Tabanlı Öğretim, Derlem Araçları, Dil bilgisi Öğretimi, EFL Öğrencileri,
Corpus linguistics, Corpus based teaching, Corpus tools, Grammar Teaching, EFL Students,

Rehber Öğretmenlerin; İnternete Yönelik Rehberlik Açısından Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Guidance Teachers Sufficiency In Terms Of Internet Usage
Halit Arslan 1 , Ahmet Naci Çoklar 2 , İsmail Şahin 3

Psikolojik Danışmanlık, Rehber Öğretmenler, Rehberlik, İnternet Rehberliği, İnternet,
Psychological Counselling, Guidance Counselors, Guiding, Internet Using Guidance, Internet.,

“MADDENİN TANECİKLİ YAPISI” ÜNİTESİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR ÖĞRETİM MATERYALİNİN TANITIMI
INTRODUCTION of AN ENRICHED COMPUTER BASED TEACHING MATERIAL on THE PARTICULATE NATURE of MATTER
Osman Kenan 1 , Haluk Özmen 2

Fen Eğitimi, Maddenin Tanecikli Yapısı, Bilgisayar Destekli Öğretim, Anlama Düzeyleri, Kavram Yanılgıları,
Science Education, Particulate Nature of Matter, Computer Based Teaching, Understanding Level, Alternative Conceptions,

ONLİNE DEĞERLENDİRME GÜVENİLİR MİDİR?
IS ONLİNE ASSESSMENT RELİABLE?
Emrah Gül 1

Online Değerlendirme, Değerlendirme Okuryazarlığı, TAP, Madde Analizi, Güvenirlik,
Online Assessment, Assessment Literacy, TAP, Item Analysis, Reliability,

VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI
THE USE OF VIDEO SHARING WEBSITES FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Nilay Yıldırım 1 , Büşra Özmen 2

video ile öğrenme, video paylaşımı, video paylaşım siteleri, YouTube, DailyMotion,
video learning, video sharing, video sharing websites, YouTube, DailyMotion,

EĞİTSEL HİPER ORTAMLARDA GEZİNİM PERFORMANSI DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE VARIABLES OF INSTRUCTIONAL HYPERMEDIA NAVIGATION PERFORMANCE
Mehmet Fırat 1 , Işıl Kabakçı Yurdakul2

Eğitsel hiper ortamlar, Hiper ortamlarda gezinim performansı, BT alan uzmanları,
Educational hyper environments, Navigation performance on hypermedia, IT field experts,

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN İNTERNET KULLANIM PROFİLLERİ VE AİLELERİN GETİRDİĞİ SINIRLAMALAR: ANAMUR İLÇE ÖRNEĞİ
THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN`S PERSPECTIVES: ANAMUR SAMPLES
İbrahim Tercan 1 , Senem Sakarya 2 , Ahmet Naci Çoklar 3

Aileler, İnternet ve Çocuk, Anne-Baba Denetimi, İnternet Kullanım Sıklığı, İnternet Kullanım Amaçları,
Families, Internet and Child, Parent Controls, Frequencies of Internet Use, Aims of Internet Use,

Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Görüşleri
SECONDARY PART OF ELEMENTARY SCHOOLS STUDENTS` VIEWS TOWARD SMART BOARD PRACTICES
Meltem Sünkür 1 , I.Bakır ARABACI 2

Akıllı tahta, İlköğretim okulu, Öğrenci görüşleri, İnteraktif öğretim, Bilişim teknolojileri,
Smart board, Primary school, Student`s view, Interactive teaching, Informatıon technologies,

UZMAN, AİLE VE ÖĞRETMEN GÖZÜ İLE EĞİTİM YAZILIMLARI: EYADES
EDUCATIONAL SOFTWARES FROM THE POINT OF EXPERT, FAMILY AND TEACHER
Büşra Özmen 1 , Filiz Varol 2

Eğitim Yazılımı, Eğitim Yazılımı Değerlendirme, Eğitim Yazılımı Seçme, Web Sitesi, Web Sitesi Geliştirme,
Educational Software, Educational Software Evaluation, Educational Software Selection, Website, Developing Website,

ÇEVRİMİÇİ SINAV ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF ONLINE EXAM ENVIRONMENTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF STUDENTS
Mustafa Yağcı 1 , Hüseyin Ekiz 2 , Selahattin Gelbal 3

çevrimiçi sınav, web tabanlı eğitim, akademik başarı, bilgisayara yönelik tutum, uzaktan eğitim,
Online Test, Web based learning, academic achievement, attitude toward computer, distance education,

MYROBOT: Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma Robotu
MYROBOT: Wireless Controlled Mobile Exploration Robot
Ibrahim ŞAHİN 1 , Mehmet Yalvaç 2

Mobil Robot, Prototip, Kablosuz Kontrol, Gözetleme, PIC Mikro Denetleyici,
Mobile Robot, Prototype, Wireless Control, Surveillance, PIC Microcontroller,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETİ VE ARAMA MOTORLARINI KULLANIM DURUMLARI
THE USE LEVELS OF INTERNET AND SEARCHING ENGINEES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
İbrahim Tercan 1 , Senem Sakarya 2 , Ahmet Naci Çoklar 3

İnternet, Arama Motoru, İlköğretim Öğrencileri, İnternet Kullanım Yerleri, İnternet Kullanım Amaçları,
Internet, Search Engines, Primary School Students, Place of Internet Use, Aims of Internet Use,

SINIF Ö?RETMENY ADAYLARININ “ETKYNLYK TEMELLY ÇEVRE E?YTYMYNE” YÖNELYK GÖRÜ?LERY
THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES “ON ACTIVITY-BASED ENVIRONMENTAL EDUCATION”
Yılmaz GEÇİT 1 , Ayşegül Şeyihoğlu 2

Synyf ö?retmeni adaylary, ö?renci görü?leri, etkinlik temelli çaly?ma, çevre e?itimi, arazi çaly?masy,
Classroom teacher candidates, student opinions, activity-based study, environmental education, fieldwork,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE
Kürsat YENİLMEZ 1 , Melih TURGUT 2 , pınar anapa 3 , Mehmet Ersoy 4

Eğitsel İnternet Kullanımı, Öz-Yeterlik, İlköğretim Matematik Öğretmen Adayı, Cinsiyet Farkı, İnternet Kullanım Süresi,
Educational Internet Use, Self Efficacy, Preservice Elementary Teacher, Gender Difference, Time of Internet Usage,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KENDİ SINIF YÖNETİMİ YETERLİK DÜZEYLERİ
ACCORDİNG TO CLASSROOM TEACHER CANDİDATES’ PERCEPTIONS THEIR CLASSROOM MANAGEMENT COMPETENCY LEVELS
Zülfü DEMİRTAŞ 1

Öğretmen adayları, sınıf öğretmenliği, sınıf yönetimi, yeterlik, sınıf yönetimi yeterlikleri,
Candidates of teaching, primary school teaching, classroom management, competency, classroom management competencies,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ AKADEMİK ÖZ-YETERLİK, AKADEMİK ERTELEME VE YEME TUTUMLARI İLE İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ PROBLEMATIC INTERNET USE AND THEIR ACADEMIC SELF-EFFICACY, ACADEMIC PROCRASTINATION, AND EATING ATTITUDES
Hatice ODACI 1 , Çiğdem BERBER ÇELİK 2

Problemli İnternet Kullanımı, Akademik Öz-Yeterlik, Akademik Erteleme, Yeme Tutumu, Cinsiyet,
Problematic Internet Use, Academic Self-efficacy, Academic Procrastination, Eating Attitude, Gender,

Dalga Kavramının Dokunulabilir Hale Getirilmesi
Making Wave Concept Tangible
Mustafa Şahin BÜLBÜL 1

Fizik Eğitimi, Özel Eğitim,
Physics Education, Special Education,

İLKÖĞRETİM OKULLARI WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN VE İÇERİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
MEASURİNG THE USABİLİTY AND CONTENT OF THE WEB SİTES OF ELEMANTARY SCHOOL
Yasemin Kubanç 1 , Filiz Varol 2

İlköğretim Web Siteleri, Öğrenci, İçerik, İnternet, Kullanılabilirlik,
Elementary Education Website, Students, Content, Internet, Usability,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİNİN KELİME ÖĞRETİMİNE ETKİSİ : JING™ VE HIZLI İLETİLER
THE IMPACT OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING ON VOCABULARY TEACHING: JING™ AND INSTANT MESSAGING
Nilüfer Bekleyen 1 , Adnan Yılmaz 2

Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi, Kelime Öğretimi, Teknoloji ve Dil Öğretimi,
Computer Assisted Language Learning, Teaching Vocabulary, Technology and Language Learning,

E-ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE ÖRGÜN EĞİTİMİN DESTEKLENMESİ
E-LEARNING TECHNIQUES WITH SUPPORT FOR FORMAL EDUCATION
Murat Işık 1 , Mustafa Yağcı 2

E-Öğrenme, Tamamlayıcı eğitim, Destekleyici eğitim,
E-learning, Complementary education, Supportive education,

KENDİLİK ALGISI VE BENLİK SAYGISININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ
THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-ESTEEM AND SELF-PERCEPTION ON PROBLEMATIC INTERNET USE
Çiğdem BERBER ÇELİK 1 , Hatice ODACI 2

Problemli İnternet Kullanımı, Benlik Saygısı, Kendilik Algısı, Cinsiyet, Bilgisayar Kullanım Amacı,
Problematic Internet Use, Self-Esteem, Self-Perception, Gender, Purpose of Using Computer,

Dönüşüm Geometrisi Konusunda Kullanılan Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi
EFFECT OF PRE-SERVİCE TEACHERS` ACADEMIC ACHIEVEMENT OF DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE USED ON THE TRANSFORMATION GEOMETRY
Bülent GÜVEN 1 , Gül Kaleli Yılmaz 2

Dönüşüm Geometrisi, Dinamik Geometri Yazılımları, Sınıf Öğretmeni Adayları, Matematik Öğretim Programı, Geometri,
Transformation Geometry, Dynamic Geometry Software, Pre-Service Primary School Teachers, Mathematics Curriculum, Geometry,

Postmodern Bir Drama Uygulaması: Mekanik Kavramları Kullanılarak Hazırlanmış Kavram Ağı
A Postmodern Implementation of Drama: The Concept Map Prepared by Using Mechanics Concepts
Haki Peşman 1 , Mustafa Şahin BÜLBÜL 2

Drama, Fizik Eğitimi,
Drama, Physics Education,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENFORMATİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN K-MEANS ALGORİTMASI İLE GRUPLANDIRILMASI
THE GROUPING OF INFORMATICS KNOWLEDGE LEVELS OF THE STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION USING K-MEANS ALGORITHMS
Hakan Çetin 1 , Evren Sezgin 2

K-means, Enformatik, Temel Bilgisayar Eğitimi, Algoritma, Eğitim,
K-Means, Informatics, Basic Computer Education, Algoritm, Education,

WEB ORTAMLARI KULLANILARAK 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN MATEMATİK DERSİ ÖDEV DEĞERLENDİRMESİ VE BU ORTAMLARIN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
EVALUATING THE HOMEWORK OF MATH LESSON FOR FIFTH CLASS STUDENTS USING WEB ENVIRONMENTS AND RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF THESE ENVIRONMENTS ON STUDENTS
Elif Dağ 1

Web Ortamları, Ödev, Motivasyon, Geribildirim, Ödev Değerlendirmesi,
Web Environment, Homework, Motivation, Feedback, Evaulating Homework,

3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI
THE EFFECTS OF 3-D ONLINE SOCIAL ENVIRONMENTS IN EDUCATIONAL USE ON STUDENT SUCCESS AND MOTIVATION: SECONDLIFE CASE
Bahattin Selim Pamukcu 1

SecondLife, 3-Boyutlu Çevrimiçi Ortamlar, Sanal Sınıflar, Afiş Tasarımı Eğitim, Sanal Sosyal Ortamlar,
SecondLife, 3-D Online Environments, Virtual Classes, Poster Design Training, Virtual Social Environments,

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sosyal Kulüp Etkinlikleri Konusundaki Görüşleri
Elementary School Students’ Vıews Toward The Social Club Activities
I.Bakır ARABACI 1

İlköğretim Okulu, Sosyal kulüp etkinlikleri, Öğrenci Görüşleri,
Elementary school, Social Club Activities, Students’ Vıews,