• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.03.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE VANDALİZMİN AİLE İLİŞKİLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)
AN EXPLORATION OF VANDALISM IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN RESPECT TO FAMILY RELATIONS AND CERTAIN VARIABLES (ADIYAMAN CASE)
Ali Ünişen 1

Vandalizm,Ortaokul Öğrencileri,Aile İle İlişkiler,Televizyon,Bilgisayar,
Vandalism, Secondary School Students, Family Relations, Television, Computer,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
COGNITIVE AWARENESS LEVELS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CONSTRUCTIVIST LEARNING THEORY (THE CASE OF GAZI UNIVERSITY)
Pınar Bilasa 1 , Mehmet TAŞPINAR 2

Yapılandırmacılık,Bilişsel Farkındalık,Öğretme,Öğretmen Adayı,Pedagojik Formasyon,
Constructivism, Metacognition, Teacher, Teacher Candidate,, Pedagojic Formation,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATESâ€â„¢ ENVIRONMENTAL LITERACY AWARENESS LEVEL
Süleyman ŞAHİN 1 , Esra Ünlü 2 , Süleyman Ünlü 3

Çevre,Çevre Eğitim,Okuryazarlık,Öğretmen Adayları,ANOVA,
Environment, Environment Education, Environmental Literacy, Teacher Candidates, ANOVA,