• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.04.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
AYNI SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN ALTMIŞ ALTI VE YETMİŞ İKİ AYLIK ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE PROBLEMS ABOUT 66 AND 72 MONTHS OLD CHILDREN HAVING EDUCATION IN SAME CLASS ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS
Feridun MERTER 1 , Hanifi ŞEKERCİ 2 , Eyüp BOZKURT 3

Yeni Türk Eğitim Sistemi, Altmışaltı Aylık Öğrenciler, Fiziksel Hazır Bulunuşluk, Yetmiş İki Aylık Öğrenciler, Bilişsel Hazır Bulunuşluk,
New Turkish Education System, 66 Months Old Students, 72 Months Old Students, Physical Readiness, Cognitive Readiness,

TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNCİN İNCELENMESİ: HARPUT KALESİ ÖRNEKLEMİ
THE INVESTIGATION OF HISTORICAL AND CULTURAL CONSCIOUS: HARPUT CASTLE SAMPLE
Seval TOPÇU 1

Harput, Tarih Bilinci, Koruma, Tarihi Çevre, Alternatif Turizm,
Harput, Historical Conscious, Protection, Historical Environment, Alternative Tourism,

MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKAYA YÖNELİK ETKİNLİKLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ACTIVITIES THROUGH THE MUSICAL-RHYTHMIC INTELLIGENCE ON ACADEMIC SUCCESS IN GRAMMAR TEACHING
Nail GÜNEY 1 , Talat AYTAN 2 , Murat ŞENGÜL 3

Türkçe Eğitimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Çoklu Zeka Kuramı, Müziksel-Ritmik Zeka, Akademik Başarı,
Turkish Language Education, Teaching Grammar, Multiple Intelligence Theory, Musical-Rhythmic Intelligence, Academic Success,

5E MODELİNİN ´MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME` ALANINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE IMPACT OF THE 5E MODEL ON THE ACADEMIC SUCCESS AND RETENTION IN THE FIELD OF ´MUSICAL PERCEPTION AND INFORMATION`
Murat GÖK 1 , Enver TUFAN 2

Müzik Eğitimi, Müziksel Kavramlar, Müziksel Algı, 5E Modeli, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı,
Music Education, Musical Concepts, Musical Perception, 5E Model, Constructive Learning Approach,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKLERİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGILARI
PRE-SERVICE TEACHERS` ANXIETY AND ATTITUDES TOWARD THEIR PROFESSION
Haluk MERGEN 1 , Hakan ARSLAN 2 , Berna ERDOĞMUŞ MERGEN 3 , Ebru ARSLAN 4

Öğretmen, Öğretmen Kaygıları, Tutum, Geçerlilik, Güvenilirlik,
Teacher, Teacher Anxiety, Attitude, Validity, Reliability,

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA VE SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS`OPINIONS ON SOCIAL SKILLS TRAINING WORKING IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS AND CLASSROOM
Elif SAZAK PINAR 1

Sosyal Beceri Öğretimi,, Sosyal Beceri, Öğretmen Görüşleri, Özel Eğitim Öğretmeni, Özel Gereksinimli Öğrenci.,
Social Skills Training, Social Skills, Teacher` Opinions, Special Education Teacher, Student with Special Needs,

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE`NİN MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MATHEMATIC CURRICULUMS OF TURKEY AND SOUTH KOREA
Sedat ALTINTAŞ 1 , İzzet GÖRGEN 2

Karşılaştırmalı Eğitim, Güney Kore, PİSA, Matematik Öğretim Programı, Matematik Öğretmenleri,
Comparative Education, South Korea, PISA, Mathematics Curriculum, Math Teachers,

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING CONTENT KNOWLEDGE COMPETENCIES OF LECTURERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Fatma ÖZMEN 1 , Cemal AKÜZÜM 2 , Çetin TAN 3 , Erol KOÇOĞLU 4 , Mehmet DEMİRKOL 5

Öğretmen, Öğretmen Adayı, Öğretim Elemanı, Alan Bilgisi, Yeterlik,
Teacher, Pre-Service Teacher, Lecturer, Content Knowledge, Competence,

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON HİGH SCHOOL STUDENTS` FUTURE EXPECTATIONS
Taner ULUÇAY 1 , Ahmet Ragıp ÖZPOLAT 2 , İsa Yücel İŞGÖR 3 , Orhan TAŞKESEN 4

Lise, Gelecek Beklentisi, Ergen, Sanat Eğitimi, FESA,
High School, Future Expectation, Adolescent, Art Education, FESA,