• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE INCELENMESİ
EXAMINING THE SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS INTERNET USE ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Mustafa KAHYAOĞLU 1

İnternet, Tutum, Ortaöğretim, Yükseköğretim, İnternet Kullanımı,
Internet, Attitude, College school, High School, Use of Internet,

ÇOKLU ORTAM ÖĞRETİM TASARIMINDA GÖRSEL VE İŞİTSEL MODALİTELER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
A REVIEW OF THE STUDIES ABOUT VISUAL AND AUDIO MODALITIES IN MULTIMEDIA INSTRUCTIONAL DESIGN
Duygu Mutlu Bayraktar 1 , Mücahit Camnalbur 2

Çoklu ortam öğretim tasarımı, Görsel modaliteler, İşitsel modaliteler, Öğrenme Ortamları, Arayüz,
Multimedia Instructional Design, Visual Modality, Audio Modality, Learning Environment, Interface ,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ METAFORLARI: KOSOVA ÖRNEĞİ
TEACHER AND TEACHING-PROFESSION METAPHORS OF PRE-SERVICE TEACHER TRAINEES: THE CASE OF KOSOVO
Hülya GÜR 1

Metafor, Öğretmen, Öğretmenlik mesleği, Öğretmen adayları, Prizren Eğitim Fakültesi-Kosova,
Metaphor, Teacher, Teaching profession, Pre-service teachers, Prizren Education Faculty-KOSOVO,

OKUL UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMA SÜRECİNDEKİ ROL VE SORUMLULUKLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SOME OPINIONS ABOUT THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE MENTORS DURING SCHOOL PRACTICE PROCESS
Sabahattin DENİZ 1

Okul uygulamaları, Okul uygulama öğretmenleri, Öğretmen adayları, Öğretmen yetiştirme, Rol ve sorumluluklar,
School practice, Mentors, Pre-service teachers, Teacher education, Roles and responsibilities,

ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
EXAMINING THE JOB SATISFACTION AND PROFESSIONAL BURNOUT OF ACADEMICS (SAMPLES OF PAMUKKALE UNIVERSITY)
Deniz Derinbay 1

İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK, DUYGUSAL TÜKENME, DUYARSIZLAŞMA, KİŞİSEL BAŞARI,
JOB SATISFACTION, BURNOUT, EMOTIONAL EXHAUSTION, DEPERSONALIZATION, PERSONAL ACCOMPLISHMENT,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİ
THE THINKING STYLES OF CANDIDATE SCIENCE TEACHERS
Nuray inci 1 , Hilmi Erten 2

Düşünme Stili, Kimya Başarısı, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Cinsiyet, Yaş,
Thinking Style, Chemistry Success, Science Teacher Candidates, Gender, Age,

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARINA BİT DESTEKLİ ÖĞRETİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA TASARIM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI
DESIGN-BASED LEARNING APPROACH FOR DEVELOPING ICT-BASED TEACHING SKILLS OF HISTORY STUDENT-TEACHERS
İbrahim Hakkı Öztürk 1

Tarih Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), Tasarım Temelli Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme.,
History teaching, Teacher education, Information and communication technologies (ICT), Design-based learning, Collaborative learning,

ÇOKLU ZEKA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMALARI
ADAPTATION OF MULTIPLE INTELLIGENCE SURVEY IN TO TURKISH
Tuğba Babacan 1 , Tuncay DİLCİ 2

Çoklu Zeka Ölçeği , Çoklu Zeka, Varoluşçu Zeka, Baskın Olunan Zeka Alanı, Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri,
Multiple Intelligence Survey, Multiple Intelligence, Existential Intelligence, Dominant Intelligence Field, Students of Primary School Teaching Programme,