• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.01.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE PRE-SERVICE PRIMARY EDUCATION TEACHERSâ€Ã¢â€ž¢ VIEWS ABOUT REFLECTIVE THINKING SKILLS
Vesile ALKAN 1 , Emine Gözel 2

Sınıf öğretmeni adayı, Yansıtıcı düşünme, Cinsiyet, Öğrenim türü, Sınıf düzeyi,
Pre-service teachers, Reflective thinking, Gender, Education type, Class level,

DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF EDUCATION RESEARCHES ON VISUALS IN TURKEY
TÜRKIYE'DE GÖRSELLER ÜZERINE YAPILAN EĞITIM ARAŞTIRMALARININ MEVCUT DURUMU VE GELİŞIMI
Sinem Toraman 1 , Ünsal Umdu Topsakal 2

Görselleştirme, Görsel Materyaller, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Doküman Analizi,
Visualisation, Visual materials, Education, Education Researches, Document Analysis,

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDENİYLE ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OLUŞAN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
STRATEGIES EMPLOYED BY PRE-SERVICE TEACHERS TO COPE WITH THE STRESS INDUCED BY PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM (KPSS)
Süleyman CAN 1

Stres, Stresle başa çıkma, Öğretmen adayı, KPSS, Üniversite,
Stress, Coping with stress, Pre-service teacher, KPSS, University,

MATEMATİKTE ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABİLİTY OF SELF REGULATED LEARNİNG STRATEGIES SCALE IN MATHEMATİCS
Sümer AKTAN1 , Erdogan TEZCİ2

öz düzenleyici öğrenme stratejileri, matematikte öz düzenleyici öğrenme stratejileri, MSLQ ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik, Doğrulayıcı faktör analizi,
self reglated learning strategies, self regulated learning strategies in mathematics, MSLQ, Reliability and Validity, confimatory factor analysis,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME” BAĞLAMINDA KİŞİSEL YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES’ PERSONAL ORIENTATIONS WITH REGARD TO SELF-ACTUALIZATION
Seval Erden-İmamoğlu 1

kendini gerçekleştirme, kişisel yönelim, öğretmen adayları, kendine saygı, kendini kabul,
Self-actualization, personal orientation, teacher candidates, self-respect, self-acceptance,

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF BIOLOGY TEACHER CANDIDATES AND THE ASSESSMENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
İlker UĞULU 1 , Sevilay ERKOL 2

Çevre Eğitimi, Tutum, Biyoloji, Öğretmen Adayları,
Environmental Education, Attitude, Biology, Student Teachers,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “SANAT EĞİTİMİ DERSİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI
CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ METAPHORSABOUT “ART EDUCATION LESSON
Raif KALYONCU 1

Öğretmen Adayı, Sanat, Eğitim, Metafor, Metafor Tekniği,
Teacher Candidates, Art, Education, Metaphor, Metaphor Analysis.,

AN INVESTIGATION OF INSTRUCTIONAL ENVIRONMENT IN KINDERGARTEN CLASSROOMS
ANAOKULLARINDA EĞİTİMSEL ORTAMIN İNCELENMESİ
Canan AYDOĞAN 1

Anaokulu eğitimi, Erken çocukluk, Eğitimin amacı, Eğitimin içeriği, Sınıf gözlemleri,
Kindergarten education, Young children, Focus of instruction, Content of instruction, Classroom observations,

GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNE DAYALI GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ : TEMEL İLKELER AÇISINDAN
THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION BASED GEOMETRY TEACHING ON STUDENT SUCCESS AND THE EVALUATION OF TEACHING: IN TERMS OF BASIC PRINCIPLES
Emine Özdemir 1 , Devrim UZEL 2

Gerçekçi Matematik Eğitimi, Geometri Öğretimi, Yönlendirilmiş Keşif, Didaktik Fenomenoloji, Matematikleştirme Süreci,
Realistic Mathematics Education, Geometry Teaching, Guided Reinvention, Didactical Phenomenology, Mathematization Process,

BİR EĞİTİM PROGRAMININ NASIL OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYI İNANÇLARI
PRE-SERVICE TEACHERSâ€â„¢ BELIEFS REGARDING HOW A CURRICULUM SHOULD BE LIKE
Etem Yeşilyurt 1

Eğitim programı, Program geliştirme, Program inançları, Öğretmen adayı,
Curriculum, Curriculum development, Curriculum beliefs, Pre-service teachers,

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE YAPILAN MATEMATİK ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI
A LITERAURE REVIEW ON TEACHING MATHEMATICS TO HEARING-IMPAIRED STUDENTS
Ayşe TANRIDİLER 1

Matematiksel Bilgi, İşitme Engelliler, Matematik Öğretimi Araştırmaları, İşitme Engellile Engelli Öğrenci, Dengeli Matematik Öğretimi,
Mathematical Knowledge, Hearing-impaired, Research in Mathematics Teaching, Research in Math. Teach. Hearing-Impaired Students, Balanced Mathematics Instruction,