• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.01.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ LEARNING STYLES ON ATTITUDES AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS RELATION TO GEOGRAPHY COURSE
İlhan TURAN 1

Kolb Öğrenme Stili, Tutum Ölçeği, Coğrafya, Sınıf Öğretmeni Adayı, Öğretim,
Kolb Learning Style Inventory, Attitude Scale, Geography, Clasroom Teacher Candi,

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ LIFELONG LEARNING TENDENCIES AND THEIR PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL SELF-EFFICACY
Mücahit Ayra 1 , İlker Kösterelioğlu 2

Eğitim, Öğretmen, Yaşam Boyu Öğrenme, Yeterlik, Öz Yeterlik,
Education, Teacher, Lifelong Learning, Efficiency, Self-Effica,

RESİM-İŞ(GÖRSEL SANATLAR) ÖĞRETMEN EĞİTİMİ "MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI" DERSİNDE GÖRSEL KÜLTÜR KURAMININ KULLANIMI
THE USE OF VISUAL CULTURE THEORY IN “MUSEUM EDUCATION AND PRACTICES” COURSEIN PRE-SERVICE VISUAL ART EDUCATION
Nuray MAMUR 1

Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretmen Eğitimi, Görsel Kültür Kuramı,,
Visual art Education, Art Education Programme, Visual Culture Theory, Museume E,