• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.04.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
6.-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ VE MATEMATİK DERS KİTAPLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
THE DEVELOPMENT OF A SCALE TO DETERMINE 6TH-8TH GRADE STUDENTS` OPINIONS ON THE MATHEMATICS COURSE AND MATHEMATICS TEXTBOOKS
Necdet GÜNER 1 , Zeynep AKKURT DENİZLİ 2 , Renan Sezer 3 , Ayşegül BAYRAKTAR 4

6.-8. Sınıf Öğrencileri, Matematik Eğitimi, Matematik Ders Kitapları, Matematik,
6th-8th Grade Students, Mathematics Education, Mathematics Textbooks, Mathemati,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
PRE-SERVICE TEACHERS` CRITICAL THINKING TENDENCIES
Şendil CAN 1 , Güliz Kaymakçı 2

Eleştirel Düşünme Eğilimi, Varyans Analizi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Sınıf Öğ,
Critical Thinking Tendency, Variance Analysis, Pre-Service Science Teacher, Pre-,

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİNDE POSTMODERN BİR EĞİLİM OLARAK YENİDEN YERELLİK
NEW LOCALITY AS A POSTMODERN TENDENCY AMONG CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS
Evrim DEMİREL 1

Çağdaş Türk Bestecileri, Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Uğraş Durmuş, Postmodern,
Contemporary Turkish Composers, Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Uğraş Durmuş, Postmod,

BOYUT ANALİZİ VE ÖĞRETİMİ
DIMENSIONAL ANALYSIS AND ITS INSTRUCTION
Ali YILDIZ1

Temel Boyutlar, Boyut Analizi, Boyut Analizinin Öğretimi, Öğrenme Amaçlı Yazma, ,
Basic Dimensions, Dimensional Analysis, Instruction of Dimensional Analysis, Wr,

VİYOLONSEL EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ETÜT ANALİZİ
ANALYSIS OF AN EXAMPLE ETUDE FOR CELLO EDUCATION
Şebnem YILDIRIM ORHAN 1 , Sinem Arıcı 2

Etüt, Etüt Analizi, Sebastian Lee Op.31, Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi,
Etude, Etude Analysis, Sebastian Lee Op.31, Cello, Cello Education,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING TEACHER CANDIDATES` ENTREPRENEURSHIP LEVELS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Volkan Lütfi Pan 1 , Cenk AKAY 2

Girişimcilik, Öğretmen adayı, Girişimci, Eğitim fakültesi, Öğretmen,
Entrepreneurship, Teacher candidates, Entrepreneur, Faculty of education, Teache,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARTIŞMALI KONULARLA İLGİLİ BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
AN ACTION RESEARCH REGARDING CONTROVERSIAL ISSUES IN SOCIAL STUDIES INSTRUCTION
Muhammet Avaroğulları 1

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Tartışmalı Konular, Öğre,
Social Studies Education, Social Studies Teachers, Controversial Issues, Teachin,