• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 29
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ BİR OLANAK: WWW ve SOSYAL OLUŞTURMACILIK
WWW and Social Constructivism: A New Opportunity For Teacher Education
Bünyamin ATICI 1

WWW, Yapılandırmacılık, Sosyal Oluşturmacılık, Web Tabanlı Eğitim,
WWW, Constructivism, Social Constructivism, Web-based Education,

SINIF ÖRETMENLERININ YENI ILKÖGRETIM MATEMATIK PROGRAMI HAKKINDAKI GÖRÜSLERI
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE NEW TURKISH PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM
Osman BİRGİN 1 , Tayfun TUTAK 2 , Ali TÜRKDOGAN 3

Ilkögretim Matematik Programi, Ilkögretim, Program Degerlendirme, Ögretmen, Görüs,
Primary Mathematics Curriculum, Primary School, Curriculum EvaluatioN, Teacher, View,

PROBLEM ÇÖZME STRATEJILERININ ÖGRETIMI: FIZIK TUTUMU ÜZERINDEKI ETKILERI
INSTRUCTION of PROBLEM SOLVING STRATEGIES: EFFECTS ON PHYSICS ATTITUDE
Serap ÇALIŞKAN 1 , Gamze SEZGİN SELCUK 2

PROBLEM ÇÖZME, STRATEJI ÖGRETIMI, FIZIK, TUTUM, FIZIK EGITIMI,
PROBLEM SOLVING, STRATEGY INSTRUCTION, PHYSICS, ATTITUDE, PHYSICS EDUCATION,

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ `YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK` ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
THE DEVELOPMENT OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE TOWARD `ELECTRICITY IN OUR LIFE` UNITS OF SCIENCE AND TEHNOLOGY COURSE
Bülent AYDOĞDU1 , Ömer ERGİN 2

Fen ve Teknoloji Öğretimi, Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi, Bilimsel Süreç Becerileri, İlköğretim, Ölçek Geliştirme,
Science and Technology Teaching, Unit of â€Å“Electricity in our Life”, Science Process Skills, Primary Education, Scale development,

UZAMSAL YETENEK HAKKINDA BİR BİLGİ SEVİYESİ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF KNOWLEDGE LEVEL ABOUT SPATIAL ABILITY
Melih TURGUT 1 , Berna CANTÜRK GÜNHAN 2 , Süha YILMAZ 3

Uzamsal Yetenek, Matematik Öğretmen Adayı, Bilgi Seviyesi, Uzamsal Görselleştirme, Uzamsal İlişkiler,
Spatial Ability, Primary Mathematics Teacher, Knowledge Level, Spatial Visualization, Spatial Relations,

SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNE GİREN ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNE VE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF TEACHERS, WHO TEACH SOCIAL STUDIES COURSES, RELATED TO THEMSELVES AND THEIR STUDENTS
Yadigar DOĞAN 1 , Gönül ONUR 2

Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretmen, İlköğretim, EğitiM, , Öğrenci,
Social Studies Course, Teachers, Elementary Education, EğitiM, Öğrenci,

KİMYA ÖĞRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION of CHEMISTRY EDUCATION
Hüsnü GERENGI1

Kimya öğretimi, ÖSS, Laboratuvar kullanımı, Laboratuvar destekli öğretim, Öğrenme düzeyi,
Chemistry education, The Stud. Selec. Examination, Laboratory usage, Laboratory supported teaching, Learning level,

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYUŞSAL ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE COOPERATIVE LEARNING ON THE PHYSICS TEACHER CANDIDATES’ AFFECTIVE PRODUCTS
Serap KAYA ŞENGÖREN 1 , Nevzat KAVCAR 2

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME, TUTUM, DUYUŞSAL ÜRÜNLER, OPTİK EĞİTİMİ, FİZİK ÖĞRETİMİ,
Cooperative Learning, Attitude, Affective Products, Optics Education, PHYSICS EDUCATION,

İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR) HİZMETLERİ
COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES IN ELEMENTARY EDUCATION
FULYA YÜKSEL-SAHIN 1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, Hizmetler Modeli, Gelişimsel PDR, Öğrenci , İlköğretim,
Counseling and Guidance Services, Services Model, Developmental Counseling and Guidance, Elementary Education, Student,

PROJE TABANLI ÖĞRENME İLE PROBLEM TABANLI ÖĞRENMENİN FARK VE BENZERLİKLERİ
THE SIMILARITY AND DIFFERENCES OF PROJECT BASED LEARNING AND PROBLEM BASED LEARNING
Murat TUNCER 1

Proje Tabanlı Öğrenme, Problem Tabanlı Öğrenme, Program Geliştirme,
Project Based Learning, Problem Based Learning, Curriculum Development,

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMIYLA VE BU PROGRAM OLMAKSIZIN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME: İNGİLİZ DİLİ OKUTMANLARININ GÖRÜŞLERİ
ENGLISH LANGUAGE TEACHER DEVELOPMENT WITH AND WITHOUT A TEACHER TRAINER: ELT INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS
Arda ARIKAN 1

öğretmen gelişimi, öğretmen yetiştirme, okutman, İngilizce, görüş,
teacher development, teacher training, instructor, English, opinion,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM YAZILIM GELİŞTİRMEDE ÖZ YETERLİLİĞİ
SELF-EFFICACY OF TEACHER TRAINEES TOWARD EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT
Gülriz IMER 1 , Rüçhan ÖZKILIÇ 2

Öz-yeterlik, Öğretmen adayı, Yazılım geliştirme, ÖĞRETMEN, BİLGİSAYAR,
Self-efficacy, Teacher trainees, Software development, TEACHER, COMPUTER,

BAZI TEMEL TERİM VE KAVRAMLARIN YAZIMINDA ÖĞRENCİ PERFORMANSLARI
STUDENTS’ PERFORMANCES ON TYPING SOME BASIC TERMS AND CONCEPTS
Seref TAN 1 , Bilal ELBIR 2 , Ertugrul ERDOGMUS 3 , Ömer SEVİNÇ 4

Yazım hataları, Kavram öğrenme, Fen Bilgisi Öğretimi, Yanlış öğrenme, Dil öğrenme,
Typing errors of terms and concepts, Learning of concepts, Hard science teaching, Mislearning, Language learning.,

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ
CRISIS MANAGEMENT SKIILS SCALE OF PRIMARY SCHOOL MANAGERS
Ali AKSU 1 , SEVINÇ DEVECI 2

kriz, kriz Yönetimi, Yönetim, Eğitim Yönetimi, Okullarda Kriz Yönetimi,
crisis, crisis management, management, educational management, crisic management in schools,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ SELF EFFICACY BELIEFS WITH RESPECT TO DIFFERENT VARIABLES
Safak ULUÇINAR SAĞIR 1 , Oktay ASLAN 2

Fen ve teknoloji eğitimi, Öz Yeterlik İnancı, Öğretmen öz yeterliği, Öğretmen Eğitimi, Fen Öğretimi,
Science and Technology Education, Self efficacy belief, Teacher’s self efficacy,, Teacher Education , Science Teaching ,

EĞİTİMDE VİZYONER LİDERLİK
VISIONARY LEADERSHIP IN EDUCATION
Ali AKSU 1

Liderlik, vizyoner liderlik, EĞİTİM YÖNETİMİ, EĞİTİM DENETİMİ, KRİZ YÖNETİMİ,
Leadership, visionary leadership, EDUCATIONAL MANAGEMENT, EDUCATIONAL SUPERVISION, CRİSİS MANAGEMENT,

SORU SIRASININ MADDE GÜÇLÜĞÜ VE AYIRICILIK GÜCÜNE ETKİSİ
THE EFFECT OF QUESTION ORDER ON ITEM DIFFICULTY AND DISCRIMINATION
Seref TAN 1

Soru sırası etkisi, Madde güçlüğü, Madde ayırt ediciliği, Test geliştirme, Çoktan seçmeli testler,
Item order effect, Item difficulty, Item discrimination, Test development, Multiple choice tests,

MATEMATİK EĞİTİMİNDE YARARLANILAN YAZMA AKTİVİTELERİ ÜZERİNE LİTERATÜRDEN GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL VIEW ON WRITING ACTIVITIES IN MATHEMATICS EDUCATION
Isikhan Uğurel 1 , çigdem tekin 2 , Sevgi MORALİ 3

YAZMA, YAZMA VE ÖĞRENME, YAZMA AKTİVİTESİ, MATEMATİK EĞİTİMİ, YAZMA TÜRLERİ,
WRITING, WRITING AND LEARNING, WRITING ACTIVITY, MATHEMATICS EDUCATION, WRITING TYPES,

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONSTRUCTIVE TEACHING APPROACH ON STUDENTS’ SCIENCE ACHIEVEMENT IN BUOYANCY FORCE
Neset DEMİRCİ 1 , Gülsah Yavuz 2

Yapılandırmacı Öğretim, Fen Bilgisi, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Yedinci Sınıf İlköğretim Öğrencileri, Başarı,
Constructivist Teaching, Science Education, Buoyancy Force, Seventh Grade Primary School Students,, Achievement,

İLKÖĞRETİMDE “MADDENİN İÇYAPISINA YOLCULUK” KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN ETKİSİ
THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST APPROACH TO THE TEACHING OF THE UNIT “JOURNEY TO THE INNER STRUCTURE OF MATTER
Gani Tas 1 , Nilgün Seçken 2

Yapılandırıcı yaklaşım, geleneksel yaklaşım, maddenin içyapısı, ÖĞRETİM, KİMYA EĞİTİM,
Constructivist Teaching, Traditional Teaching, Inner Structure of Matter, CHEMISTRY EDUCATION, TEACHING,

ÇOKGENLER KONUSUNDA ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ACTIVITIES DEVELOPED BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN POLYGONS TOPIC
Tamer KUTLUCA 1

Matematik Eğitimi, Çoklu Zekâ Kuramı, Başarı, Çokgenler, ÖĞRENCİ,
Mathematics Education, Multiple Intelligences Theory, Achievement, Polygons, STUDENT,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNİN VE CİNSİYETLERİNİN TEMEL FİZİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF GENDER AND KIND OF HIGH SCHOOL OF SCIENCE PRE-SERVICE TEACHER ON FUNDAMENTAL PHYSICS FIELD KNOWLEDGE
Izzet KARA 1

Konu alan Bilgisi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Fen Eğitimi, Temel Fizik Alan Bilgisi, Lise Türü,
Subject Matter Knowledge, Science Education, Science Pre-service Teacher, Base Knowledge of Physics, High School Types,

YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVEN DÜZEYİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN CONFIDENCE LEVEL OF UNIVERSTY STUDENTS ON LECTURERS AND THEIR ACADEMIC SUCCESS
Soner POLAT 1 , Mevlüt TASTAN 2

ÖĞRETİM ELEMANI, GÜVEN, AKADEMİK BAŞARI, SINIF YÖNETİMİ, SINIF İÇİ GÜVEN,
university lecturer, confidence, success, management classroom, intra classroom trust,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA LABORATUARI ENDİŞELERİ (ESOGÜ ÖRNEĞİ)
ANXIETY OF TEACHING CANDIDATES OVER CHEMISTRY LABS (AN EXAMPLE OF ESOGU)
Burcu ANILAN 1 , Asli GÖRGÜLÜ 2 , Mustafa Zafer BALBAĞ 3

Kimya Eğitimi, Kimya Laboratuarı, Kimya, Laboratuar Endişesi, Öğretmen Adayı,
Chemistry Education, Chemistry Laboratory, Chemistry, Anxiety Over Laboratories, Teaching Candidates,

FEN LABORATUARLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE FUNCTIONS OF SCIENCE LABORATORY IN PRIMARY SCHOOLS
Ömer YILAYAZ 1 , Mehmet TURAN2 , Muammer BAHŞİ 3

İlköğretim okulları, Fen Bilgisi Öğretimi, Eğitim, Fen, Laboratuvar,
Primary schools, Teaching of Science Education, Education, Science, Laboratory,

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDA ZORLUK ÇEKİLEN KONULARIN BELİRLENMESİ
IDENTIFICATION OF DIFFICULT SUBJECTS IN NINTH GRADE MATHEMATICS CURRICULUM
Tamer KUTLUCA 1

MATEMATİK, 9. SINIF, ZOR KONULAR, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN,
Mathematics, Grade 9, Difficult Subjects, Student, TEACHER,

GEZİCİ ANAOKULU PROJESİ’NİN İLKÖĞRETİM DÜZEYİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE MOBILE KINDERGARTEN PROJECT ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Nurdan GEZGİN 1

Okul Öncesi Eğitim, Gezici Anaokulu Projesi, Sınıf İçi Etkinlik Düzeyi, Okul Başarısı, Kişisel-Sosyal Beceriler,
Preschool Education, Mobile Kindergarten Project , Classroom Activities Performance , School Success, Personal-Social ,

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE DEVELOPMENT OF READING ATTITUDE SCALE FOR SECONDARY LEVEL STUDENTS: STUDY ON THE VALIDITY AND RELIABILITY
Yusuf UYAR 1

Okuma Eğitimi, Okumaya Yönelik Tutumlar, Ölçek Geliştirme, İlköğretim, Öğrenci,
Reading Instruction, Attitudes Toward Reading, Scale Development, Primary School, Student,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİ TUTUMLARINA ETKİSİ
AFFECTION OF THE TURKISH INSTRUCTION IN SUPPORT OF COMPUTER METHOD TO THE ATTITUDES OF THE STUDENTS OF TURKISH LESSON
Akif Aslan 1

Bilgisayar Destekli Öğretim, Türkçe, Türkçe Öğretimi, Tutum, Türkçe Dersi,
Computer Assisted Teaching, Turkish, Turkish Teaching, Attitude, Turkish Lesson,