• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.01.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÜSTBİLİŞ STRATEJİSİNE DAYALI BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARILARI VE TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF BIOLOGY LESSON BASED ON METACOGNITIVE ACTIVITIES ON PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS` ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES
Selami YANGIN 1

Üstbiliş, Genel Biyoloji, Sınıf Öğretmeni Adayları, Başarı, Tutum,
Metacognition, General Biology, Classroom Teaching Prospective Teachers, Achievement, Attitude,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YILMAZLIK VE İYİLİK HALİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RESILIENCE AND WELLNESS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Uğur GÜRGAN1

Yılmazlık, İyilik Hali, Üniversite Öğrencileri, Algılanan Esenlik, Üniversite Öğrencileri,
Resiliency, Wellness, University Students, Psychological Resilience, Perceived Wellness,

AİLENİN EĞİTİME KATILIMINI ENGELLEYEN VE DESTEKLEYEN FAKTÖRLER
THE FACTORS WHICH CONTRIBUTE OR LIMIT PARENT INVOLVEMENT IN SCHOOLING
Mehmet Akif ERDENER 1

Ailenin Eğitime Katılımı, Ailenin Eğitime Katılıma Bakış Açısı, Aile Gelir Düzeyi, Ailenin Eğitim Seviyesi, Öğretmen Davranışları,
Parent İnvolvement, Parents` Perceptions About Schooling, Family İncome, Parent Education Level, Teachers` Behavior,

SINIF ÖĞRETMENİ ALGILARINA GÖRE ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CYNICISM BASED ON PRIMARY TEACHERS` PERCEPTIONS
Durdağı AKAN 1 , Fatih BEKTAŞ 2 , İsa YILDIRIM 3

Liderlik, Etik liderlik, Örgütsel Sinizm, Okul Yöneticisi, Sinizm,
Leadership, Ethics leadership, Organizational Cynicism, School Principal, Cynicism,

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SEMANTİK WEB TABANLI İKNA TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
SEMANTIC WEB-BASED PERSUASIVE TECHNOLOGY USE IN MATHEMATICS INSTRUCTION
Mehmet ERSOY 1

Matematik Öğretimi, Web Tabanlı Eğitim, İkna Teknolojisi, Semantik Web, Wolfram Alpha.,
Mathematics Instruction, Web Based Education, Persuasive Technology, Semantic Web, Wolfram Alpha.,

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA VE SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ
IDENTİFYİNG OF KNOWLEDGE LEVELS OF TEACHERS WORKİNG İN SPECİAL SCHOOLS AND CLASSES ABOUT TEACHİNG SOCİAL SKİLLS
Elif SAZAK PINAR 1

Sosyal Beceri Öğretimi, Sosyal Beceri Öğretimi Bilgi Testi, Bilgi Düzeyi, Özel Eğitim, Özel Eğitim Öğretmeni,
Social Skills Training, Social Skills Teaching Knowledge Test, Knowledge Levels of Teachers, Special Education, Special Education Teachers,