• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 29
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
SOCIAL POWER IN ORGANIZATIONS: A THEORETICAL PERSPECTIVE
ÖRGÜTLERDE SOSYAL GÜÇ KONUSUNA TEORİK BİR YAKLAŞIM
Engin ASLANARGUN 1

Sosyal Güç, Güç Türleri, Lider- Üye Etkile?imi, Otorite, Güç Sahibi,
Social Power, Power Types, Leader- Member Interaction, Authority, Power Holder,

GÖRSEL OKUMANIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL AYNALAR VE MERCEKLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF VISUAL LITERACY ON THE SUCCESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SPHERICAL MIRRORS AND LENSES
Yasin ÜNSAL 1 , Esra KUVVETLİ ARPAGUŞ2 , Selma MOĞOL 3

Görsel Okuma, Ortaöğretim, Görsellik, Fizik Eğitimi, Optik,
Visual Literacy, Secondary Education, Visuality, Physics Education, Optics,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF PRESERVICE PRIMARY MATHEMATYCS TEACHERS’ PERCEPTION OF EFFICACY IN SPECIAL FIELDS THROUGH SOME FACTORS
Tuğba Baran 1 , Ayşe Arzu ARI 2 , Ahmet KUCUK 3 , Barış DEMİR 4

İlköğretim matematik öğretmeni adayı, Özel alan yeterlikleri, Mesleki yeterlikler, Değişken, Performans göstergeleri,
Preservice primary mathematics teacher, Special fields efficacy, Professional competencies, Factors, Bencmarks,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE ENDİŞELERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PRESERVICE TEACHERS' ATTITUDES AND ANXIETY TOWARD TEACHING PROFESSION
Ersin KARADEMİR 1 , Özden Tezel 2

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Edişe, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişe, Ortaöğretim Öğretmen Adayları, Öğretmen Adayları,
Attitude Toward Teaching Profession, Anxiety Toward Teaching Profession, Attitude Toward Teaching Profession and Anxiety , Secondary Education Preservice Teachers , Preservice Teachers ,

THE EFFECTS OF THE CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON CORRECTING THE SIXTH GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTION ABOUT THE ‘ELECTRICITY IN OUR LIFE’ SUBJECT
İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ‘YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK’ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ DÜZELTİLMESİNDE KAVRAMSAL DEĞİSİM METİNLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hümeyra Ceylan 1

Fen Öğretimi, Kavram Öğretimi, Kavram Yanılgısı, Kavramsal Değişim Metinleri, Kavramsal Değişim Yaklaşım,
Science Education, Concept Education, Misconception , Conceptual Change Texts, Conceptual Change Approach,

DEĞİŞİME KARŞI DİRENİŞ NEDENLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ
DEVELOPING THE REASONS OF THE RESISTANCE TO CHANGES EVALUATION SCALE
Mehmet Akif Helvacı 1

İlköğretim öğretmenleri, Değişim, Değişiime karşı direniş, Direniş ölçeği, Değişime karşı direniş ölçeği,
Elementary school teachers, Change, Resistance to change, Resistance scale, Resistance scale to change against,

BİR ÇOCUK ŞİİRLERİ KİTABI: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MANZUMELER
A CHILDREN POEMS BOOK: POEMS FOR OUR CHILDREN
Şener DEMİREL1

A. Ali, Çocuklarımız İçin Manzumeler, Biçim, İçerik, İnceleme,
A.ALY, Poems for Children, Forma, Content, Analysis,

DİZGELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEMATIC TEACHING
M.Osman Kurtkan KAPICIOĞLU 1

Dizgeli Öğretim, Hayat Bilgisi, Öğretim Stratejileri, Etkili öğretim, Çoklu yöntem,
Systematic Teaching, Life Studies, Teaching Strategies, Effective teaching, Multiple method,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THEACHERS OPINIONS REGARDING TO IMPLEMENTATIONS OF PRIMARY SCHOOL 6.GRADE SOCIAL SCIENCES LESSON
M.Osman Kurtkan KAPICIOĞLU 1

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Programı, Program Geliştirme, Program Değerlendirme, İlköğretim Programları,
Social Science Education, Social Science Program, Curriculum Development, Curriculum Evaluation, Primary School Programs,

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK DÜZEYLERİ
THE LEVEL OF ACCOUNTABILITY OF SCHOOL MANAGERS ACCORTING TO THE IDEAS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Nezahat GÜÇLÜ 1 , Ali Çağatay KILINÇ 2

Okul Yöneticisi, Öğretmen, Hesap Verebilirlik, Yönetim, Eğitimde Hesap Verebilirlik,
School Manager, Teacher, Accountability, Management, Accountability in Education,

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 'ANLAMA TEKNiKLERİ' VE 'ANLATMA TEKNİKLERİ' DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE PERSPECTIVES OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS ABOUT LESSONS OF ‘COMPREHENSION TECHNIQUES’ AND ‘EXPLICATION TECHNIQUES’
BÜLENT ÖZKAN 1

Türkçe Eğitimi, Anlama Teknikleri, Anlatma Teknikleri, Alan EĞitimğ, Meslek Bilgisi,
Turkish Language Education, Comprehension Techniques, Explication Techniques, Field Education, Profession Education,

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ KULLANIMI
USING STORIES TO TEACH A FOREIGN LANGUAGE
Mehmet ÖZCAN 1

Yabancy Dil Öğretimi, Öykü metinleri, Öğrenme, Bağdaşıklık, Hafıza,
Foreign Language Teaching, Story Texts, Learning, Coherence, Memory ,

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN ESKİÇAĞ TARİHİ VE ESKİ TÜRK TARİHİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS THAT HISTORY TEACHERS FACE WHILE TEACHING ANCIENT HISTORY AND ANCIENT TURKISH HISTORY&POSSIBLE SOLUTIONS
Aysun Aynur Yılmaz 1

Tarih Öğretimi, Eskiçağ Tarihi Öğretimi, Eski Türk Tarihi Öğretimi, Tarih Öğretmeni, Tarih Ders Kitabı,
Teaching History, Teaching Ancient History, Teaching Ancient Turkish History, History Teacher, History textbooks,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATING PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS’ BIOLOGY SELF-EFFICACY BELIEFS
pınar fettahlıoğlu 1 , Gülay EKİCİ 2

ÖĞretmen Eğitimi, Öz-Yeterlik, Tutum, Fen Öğretimi, Biyoloji Öğretimi,
Teacher Training, Self-Efficacy, Attitude, Science Teaching, Biology Teaching,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSTENMEYEN DAVRANIŞLARDAN KAYGILANMA DÜZEYLERİ
PROSPECTIVE TEACHERS’ LEVELS OF ANXIETY ABOUT MISBEHAVIORS
MEHMET KAAN DEMİR 1

Eğitim Fakültesi, Öğretmen adayı, Sınıf yönetimi, İstenmeyen davranış, Kaygı,
Faculty of Education, Prospective teacher, Classroom management, Misbehavior, Anxiety,

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI
THE CONTRIBUTION OF EDUCATION FACULTIES TO TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Esen Altunay 1 , Yılmaz Tonbul 2

Mesleki gelişim, Öğretmen, Eğitim fakültesi, Beklentiler, Roller,
Professional development, Teacher, Faculty of education, Expectations, Roles,

ATMOSFER BASINCI KONUSUNUN DENEY YÖNTEMİ İLE ÖĞRETİMİ
TEACHING THE TOPIC OF ATMOSPHERIC PRESSURE BY THE EXPERIMENTAL METHOD
Fisun AKSİT 1

İklim, Atmosfer basıncı, Kavram yanılgıları, Deney yöntemi, Coğrafya öğretimi,
Climate, Atmospheric pressure, Misconceptions, Experimental method, Teaching geography,

6. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİĞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜĞLERİ
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE APPLICABILITY OF 6. GRADE MATHEMATICS CURRICULUM
Ali Osman Akkaya 1 , Aytaç KURTULUŞ 2

İlköğretim Matematik Öğretim Programı, Öğretim Süreci, Yapılandırmacı Yaklaşım, Matematik Öğretmeni, Öğretmen Görüşleri,
Mathematics Curriculum, Learning-teaching Period, Constructive Approach, Mathematics Teacher, Teacher' Opinions ,

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN OYUNCAK TERCİHLERİNİN VE AKRAN ETKİLEŞİMLERİNİN EBEVEYN CİNSİYET ROLLERİ ALGISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
PEER INTERACTIONS AND TOY PREFERENCES OF PRESCHOOL AGED CHILDREN AS FUNCTIONS OF THEIR PARENTS
münire aydilek çiftçi 1 , Özkan Özgün 2

Cinsiyet Rol Algısı, Eril Cinsiyet Rol Algısı, Dişil Cinsiyet Rol Algısı, Oyuncak Tercihleri, Akran Etkileşimleri,
Gender Roles Perceptions, Masculinity Gender Perceptions, Feminine Gender Perceptions, Toy Preferences, Peer Interactions,

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK GNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESEİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATING SCHOOL ADMINISTRATORS’ SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES (TRABZON CITY SAMPLE)
Nihal BAYRAKTAR 1 , Hatice ODACI 2

Eğitim Yönetimi, Okul, Yönetici, Okul Yöneticisi, Öz-Yeterlik ,
Education management, School, Administrator, School administrator, Self efficacy,

YAZMA KAYGISI VE YAZMA KAYGISININ ÖLÇÜLMESİ
WRITING APPREHENSION AND MEASUREMENT OF IT
Kemal Zeki ZORBAZ 1

Yazma, Yazılı Anlatım, Türkçe Öğretimi, Yazma Kaygısı, Kaygının Ölçülmesi,
Writing, Apprehension, Writing Anxiety, Turkish Instruction, Measuring Anxiety,

ORTAÖĞRETİM FEN ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL MODEL VE MODELLEMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF SCIENCE TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS ON SCIENTIFIC MODEL AND MODELLINGS
Ismet ERGIN 1

Bilimsel Model, Model, Modelleme, Model Çeşitleri, Fen Öğretimi,
Scientific Model, Model, Modelling, Kind of Models, Science Education,

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN “ATOMUN YAPISI” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT “THE STRUCTURE OF ATOM” WHICH IS INCLUDED IN THE SECONDARY EDUCATION CURRICULUM OF 10TH GRADE CHEMISTRY CLASS
Safiye Aslan 1

Kimya, Kimya Öğretim Programı, Ortaöğretim, Öğretmen Görüşleri, Atomun Yapısı,
Chemistry, Chemistry Curriculum, Secondary Education, Opinions of Teachers, The Structure of Atom,

SINIF, FEN VE TEKNOLOJİ İLE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TEACHING STYLES OF PRIMARY SCHOOL, SCIENCE AND TECHONOLOGY, TURKISH TEACHERS
Asuman Seda SARACALOGLU 1 , Nurhak Cem Dedebali 2

Stil, Öğretme, Öğretme Stili, GRTSS, Öğretmen ,
Style , Teaching, Teaching Style, GRTSS, Teacher ,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATION BETWEEN PRESERVICE CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION AND USE OF LEARNING STRATEGIES
Asuman Seda SARACALOGLU 1 , Fevzi DURSUN 2

Tutum, Öğretmenlik Mesleği, Sınıf Öğretmen Adayı, Öğrenme Stratejileri , x,
Attitude, Teaching profession, Preservice classroom teachers, Learning strategies, X,

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINDA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRESCHOOL CHILDREN
Emine ERATAY 1

Okul Öncesi Çocuğu, Davranış Problemleri, Okul Öncesi Kurumu , Çocuğun Doğum Sırası, Kardeş Sayısı,
Preschool Children, Behavioral Problems, Preschool Institutions, Child’s Birth Order, Number of Siblings ,

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE RADİKAL BİR DENEYİM: SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER ÜZERİNDEN LATİN AMERİKA’DA HALKIN EĞİTİMİ
A RADICAL PRACTICE IN ADULT EDUCATION: POPULAR EDUCATION IN LATIN AMERYCA OVER THE SELECTED EXAMPLES
Nevzat Samet BAYKAL 1

Latin Amerika, Halkın Eğitimi, Freire, Literatür Taraması, Radikal Deneyim,
Latin America, Popular Education, Freire, Review Literature, Radical Experience,

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARI
TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES’ PERCEIVED COMPUTER SELF-EFFICACY
AHMET ADALIER 1

Bilgisayara İlişkin Öz-yeterlik, Türkçe Öğretmen Adayı, Öz-yeterlilik, Bilgisayar, Öğretmen Adayı,
Perceived Computer Self Efficacy, Turkish Teacher Candidates, Self Efficacy, Computer, Teacher Candidates,

KOSOVA EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
KOSOVO EDUCATYON SYSTEM AND SCHOOL ADMYNYSTRATYON
Bilal YILDIRIM 1

Kosova, Eğitim, Sistem, Yönetim, Okul Müdürü,
Kosovo, Education, System, Management, Principals,