• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 21
  • Published Date : 1.10.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
TÜRKİYE’DE KADIN KONULU TEZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESMENT ON THE DISSERTATIONS OF WOMEN THEME IN TURKEY
Semiha SAHIN 1 , Mustafa ŞAHİN 2

Kadın,Kadın Araştırmaları,Türkiye’de Kadın,Kadın Konulu Tezler,Kadın Sorunları,
Woman, Women's Studies, Women in Turkey, The Dissertations on Women Theme, Women's Issues,

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ ÖĞRETME STRATEJİLERİ
TURKISH TEACHER` PREFERENCES OF TEACHING STRATEGIES
Asuman Seda SARACALOGLU 1 , Nuri KARASAKALOĞLU 2 , ilke evin gencel 3

Strateji,Öğretim Stratejisi,Türkçe Öğretmeni,Tercih Edilen Öğretme Stratejileri,Çeşitli Değişkenler Açısından Anlamlı Farklılaşma,
Strategy, Teaching Strategy, Turkish Teacher, Aydin, Turkish Teacher,

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ‘TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI DERSİ’NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE PERSFECTİVES OF PRE SERVİCE TURKISH TEACHERS ABOUT THE ‘THEATRE AND DRAMA PRACTICES LESSON’
BÜLENT ÖZKAN 1 , NAMIK KEMAL SAHBAZ 2 , Burak TÜFEKÇİOĞLU 3

Türkçe Eğitimi,Tiyatro ve Drama Eğitimi,Tiyatro ve Drama Uygulamaları,Alan Eğitimi,Türkçe Eğitimi Programı,
Turkish Education, Theatre and Drama Practices, Theatre and Drama Practices Lesson, Field Education, Turkish Education Program,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
ATTITUDES ON GENDER ROLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES
Fadime Seçgin 1 , AYŞEGÜL TURAL 2

Cinsiyet,Toplumsal cinsiyet,Rol,Toplumsal cinsiyet rolü,Öğretmen adayı,
Sex, Gender, Role, Gender role, Teacher candidate,

THE FOURTH VISIT OF JOHN DEWEY TO TURKEY (PROBLEM BASED LEARNING EXPERIENCE IN TURKEY)
JOHN DEWEY'İN TÜRKİYE'YE DÖRDÜNCÜ ZİYARETİ (TÜRKİYE'DE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME SERÜVENİ)
Serap KAHRAMAN 1 , Türkay BARAN 2 , Aydın SAATCI 3

John Dewey ,Probleme Dayalı Öğrenme,Türkiye’de Eğitim ,Köy Enstitüleri ,Dokuz Eylül Üniversitesi,
John Dewey , Problem Based Learning, Turkish Education, , Village Institutes, Dokuz Eylul University,

REHBER ÖĞRETMENLERİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SOLUTION OFFERS OF GUIDANCE COUNSELOR FOR UNFAVORABLE BEHAVIORS OF STUDENTS
Bahri AYDIN 1

Rehber öğretmen,İstenmeyen davranışı,Disiplin,Sınıf yönetimi,İlköğretim,
Guidance counselor, Unfavorable behavior, Discipline, Classroom management, Primary school,

RESEARCH ON PROBLEM SOLVING SKILLS OF TEACHER CANDIDATE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Safak ULUÇINAR SAĞIR 1

Problem Çözme Becerisi ,Öğretmen Eğitimi ,Öğretmen Adayı,Problem Çözme,Problem Çözme Becerisi Alt Boyutları,
Problem Solving Skill , Teacher Education , Teacher Candidate , Problem Solving , Problem Solving Skill Sub Dimension,

ÖĞRETMENLERİN MATEMATİKSEL MODELLERİ ANLAMA VE MODEL OLUŞTURMA YETERLİLİKLERİ
TEACHERS’ UNDERSTANDING OF AND PROFICIENCY AT PRODUCING MATHEMATICAL MODELS
İbrahim Bayazit 1 , Yilmaz AKSOY 2 , Merve Kırnap 3

Matematik öğretmeni,Matematiksel modeller,Model algısı,Kesir kavramı,Tam sayılar kavramı,
Mathematics teachers, Mathematical models, Teachers’ model conceptions, Fractions, Integers,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUKLARINI GEÇİRDİKLERİ YERE GÖRE YAŞAM STİLLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING LIFE STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO PLACES WHERE THEY SPEND THEIR CHILDHOOD
Ahmet Ragıp ÖZPOLAT 1

Yaşam Sitilleri,Adler,Mükemmelliyetçilik,Erken Çocukluk,Benlik Saygısı,
Life Style, Adler, Perfectionism, Control, Self Esteem,

İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF JIGSAW TECHNIQUE ON THE ACHIEVEMENTS PRIMARY EDUCATION SIXTH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Kadir BİLEN 1

Fen Eğitimi,İşbirlikli Öğrenme,Jigsaw Tekniği,Başarı,Kalıcılık,
Science Education, Cooperative learning, Jigsaw Technique, Achievement, Retention,

ORTAÖĞRETİM 9.SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER VIEWS ON THE SIZE OF SECONDARY 9th GRADE PHYSICS COURSE CURRICULUM
Ismet ERGIN 1

Fizik Eğitimi,Fizik Öğretimi,Öğretmen Görüşleri,Fizik Programı,Ortaöğretim 9.Sınıf Fizik Programı,
Physics Education, Secondary 9th Grade Physics Curriculum, Teacher Views, Physics Teaching, New Physics Program,

“ŞU ÇILGIN TÜRKLER” ROMANININ “KURTULUŞ SAVAŞI BİLGİSİ”Nİ ÖĞRENMEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF “ŞU ÇILGIN TÜRKLER” ON LEARNING THE “WAR OF INDEPENDENCE INFORMATION”
Emine Altunay Şam 1

Tarih eğitimi,Tarihi roman,İnkılap Tarihi,Milli şuur,Kurtuluş Savaşı,
Education of History, Historical Novel, History of Revolutionery, National Consciousness, War of Independence,

COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ALGILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
GGEOGRAPHY PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE GEOGRAPHY TEACHERS: EXAMPLE OF TURKEY
Nurettin ÖZGEN 1

Coğrafya algısı,Coğrafya öğretimi,Coğrafya matrisleri,Coğrafya Öğretmen adaı,Coğrafya algı ölçeği,
Geography Perception, Geography Teaching, Geography Matrixes, Prospective Geography Teachers, Geography Perception Scale,

INTEGRATION OF WEB PAGES INTO THE COURSE CONTENT IN E-LEARNING
E-ÖĞRENME’DE WEB SİTELERİNİN DERS İÇERİKLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ
Ahmet BASAL 1 , atilla ergüzen 2 , Mehmet GÜROL 3

Web siteleri,E-ögrenme,Uzaktan egitim,İçerik geliştirme,Egitim teknolojisi,
Web sites, E-learning, Distance education, Content development, Educational Technology ,

BİLGİ VERİCİ METİN YAPILARI ÖĞRETİMİNİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ
THE EFFECT OF EXPOSITORY TEXT STRUCTURE ON READING COMPREHENSION
MUHAMMET BAŞTUĞ 1 , H. Kağan KESKİN 2

Bilgi Verici Metinler ,Metinler,Metin Yapıları,Okuduğunu Anlama, ,Statik-Grup Karşılaştırma Deseni,
Expository Texts , Texts, Text Structures, Reading Comprehension, Static-Group Comparison Design,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN PROFFESIONAL COMPETENCES OF PRE-SERVICE TEACHERS AND FACTORS EFFECTING PROFFESIONAL COMPETENCES: AN EXAMPLE OF STRUCTURAL EQUATION MODEL
Nalan Akkuzu 1

Mesleki Yeterlilik,Öğretmen Adayı,Pedagojik Alan Bilgisi,Öz Yeterlik,Yapısal Eşitlik Modellemesi,
Professional Competence, Pre-service Teacher, Pedagogical Content Knowledge, Self-Efficacy, Structural Equation Modeling,

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNDEN BEKLENTİLERİ
THE EXPECTATIONS OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS FROM EDUCATION SUPERVISORS
Ali ÜNAL 1 , Songül Yıldırım Erol 2

Okul Müdürü ,Eğitim Müfettişi,Denetim İlköğretim Okulu,Denetim Sorunları,İlköğretim Okulu,
Principal , Supervision, Elementary School, Supervision Problems, Education Supervisor,

TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİMİ VE ATAMA YÖNETMELİKLERİ
SCHOOL ADMINISTRATION AND APPOINTMENT PROCESS IN TURKEY
Engin ASLANARGUN 1

Atama Yönetmeliği,Eğitim,Okul Müdürlüğü,Liderlik,Yönetim,
Appoinment Process, Principalship, Leadership, Education, Administration,

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARIN BAŞARIYA ETKİSİ
DETERMINATION OF VISUAL, AUDITORY AND KINESTHETIC FEATURES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AND THE EFFECT OF THEIR ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS ON THEIR SUCCESS
ŞAFAK YETİŞİR 1 , CENK KEŞAN 2 , Deniz KAYA 3

Temsil Sistemleri , İşitsel,Görsel,Kinestetik,Tutum,
Representation System, Visual, Auditory, Kinestetic, Attitude,

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA İZ BIRAKAN ÖĞRETMENLERLE YAŞANILAN DENEYİMLERİN MESLEK TERCİHLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ EXPERIENCES WITH THEIR UNFORGOTTEN TEACHERS FROM A CAREER CHOICE PERSPECTIVE
Hülya ÇERMİK1 , Birsen DOĞAN 2 , Abdurrahman ŞAHİN 3

Öğretmenlik mesleği,Meslek tercihi,İlköretim,Öğretmen yetiştirme,Deneyim,
Teaching profession, Career choice, Elementary education, Teacher education, Experience,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI
EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF STUDENT TEACHERS
Gürcü ERDAMAR (KOÇ) 1 , Gülgün ALPAN (BANGİR) 2

Bireysel Farklılıklar ,Epistemolojik İnanç,Öğretmen Adayı ,Öğretmen Eğitimi,Akademik Başarı,
Individual differences, Epistemological beliefs, Student teacher, Teacher education, Academic success,