• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SKALER VE VEKTÖREL NİCELİKLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ LEVEL OF UNDERSTANDING OF SCALAR AND VECTOR QUANTITIES
Ali YILDIZ1

Anlama Düzeyi, Öğretmen Adayları, Skaler Nicelikler, , Vektörel Nicelikler, Sınıf Öğretmenliği ,
Level of Understanding, Pre-Service Teachers, Scalar Quantities, Vector Quantities, Classroom Teaching,

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN ÖZSAYGI VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARA ETKİSİ
THE EFFECT OF FAMILY COUNSELING TRAINING ON SELF-ESTEEM AND DYSFUNCTIONAL ATTITUDES
Uğur GÜRGAN1 , Fahri SEZER 2

Aile Danışmanlığı, Fonksiyonel OlmayanTutumlar, Öz-Saygı , Deneysel Çalışma, Psikolojik Danışma,
Family Counseling, Dysfunctional Attitudes, Self-Esteem, Experimental Study, Psychological Counselling,

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEME VE OKUMA KAYGILARI
LISTENING AND READING ANXIETY OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGN LANGUAGE
Hatice ALTUNKAYA1

Kaygı, Dinleme, Okuma, Dinleme Kaygısı, Okuma Kaygısı, Yabancı Dil Olarak Türkçe,
Anxiety, Listening, Reading, Listening Anxiety, Reading Anxiety, Turkish as a Foreign Language,

ÖZEL EĞİTİM ALANINA GEÇİŞ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SAYI ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF TEACHING METHODS ON NUMBERS USED BY SPECIAL EDUCATION TEACHERS WHO HAS PRIMARY SCHOOL TEACHING DEGREE
Nesrin ÖZSOY1 , Soner ÖZYER2

Özel Eğitim, Alan Değişikliği, Sayı Öğretimi, Matematik Öğretimi, Sınıf Öğretmenliği,
Special Education, Changing Fields, Number Teaching, Teaching Mathematics, Class Teacher,