• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.10.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
AKADEMİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN DİLSEL EŞDEĞERLİK, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
BILINGUAL EQUIVALENCE, VALIDITY AND RELIABILITY OF ACADEMIC MOTIVATION SCALE
Hakan Karataş 1 , Münire ERDEN 2

Akademik Motivasyon, İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon, Motivasyonsuzluk,
Academic Motivation, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Amotivation,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA ÖZ YETERLİĞİ VE COĞRAFYA, TARİH VE VATANDAŞLIK BİLGİLERİ KONULARINDA DRAMA KULLANIMI
SELF-EFFICACY RELATED DRAMA OF PROSPECTIVE TEACHERS AND USING OF DRAMA METHOD IN GEOGRAPHY, HISTORY, CITIZENSHIP KNOWLEDGES TOPICS
İlhan TURAN 1

Öğretmen Adayları, Drama Yöntemi, Öz yeterlililik, Coğrafya ve tarih, Vatandaşlık Bilgileri,
Prospective teacher, Drama Method, Self- efficacy, Geography and History, Citizenship knowledge,

MATEMATİK TARİHİNE YÖNELİK DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
DEVELOPMENT OF SCALE DUE DILIGENCE TOWARD HISTORY OF MATHEMATICS AND NEEDS ASSESSMENT
Adnan BAKİ 1 , Cemalettin YILDIZ 2

Matematik eğitimi, matematik tarihi, ölçek, geçerlilik, güvenirlik,
Mathematics education, history of mathematics, scale, validity, reliability,

ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN İZLERİ: OSNABRÜCK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
TRACES OF MULTICULTURALISM IN GERMAN EDUCATION SYSTEM: EXAMPLE OF THE UNIVERSITY OF OSNABRÜCK
Murat Polat 1 , Yılmaz Ceylan 2

Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Alman Eğitim Sistemi, Göçmen Eğitimi, Nitel Araştırma,
Multiculturalism, Multicultural Education,, German Education System, The Training of the Immigrant, Qualitative Research,

KİMLER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ OLMALI? MESLEK KİŞİLİĞİ YAKLAŞIMI
WHO SHOULD WORK AS INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS? VOCATIONAL PERSONALITY APPROACH
Perkmen SERKAN 1

Bilişim teknolojileri öğretmenleri, Mesleki tatmin, Holland teorisi, Kariyer Seçimi, Eşitlik teorisi,
Information technology teachers,, Vocational satisfaction, Holland theory, Career choice, Equity theory,

KOSOVA`DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKASI (1990-2010)
Teacher Training Policy In Kosovo (1990-2010)
Bilal YILDIRIM 1

Kosova, Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Politikası,
Kosovo, Teacher Training, Educational Policy,

KONSERVATUVAR MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YAPTIKLARI KORO ÇALIŞMALARINA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞI
THE VIEW OF CLASSROOM TEACHERS ON THE CONSERVATORY MUSIC DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTSâ€â„¢ CHOIR ACTIVITIES CONDUCTED IN PRIMARY SCHOOLS
Duygu Sökezoğlu 1

Konservatuvar, Müzik, Koro, Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Okulu,
Conservatory, Music, Choir, Class Teachers, Grade School,

DIARY KEEPING IN ENGLISH LESSONS
İNGİLİZCE DERSLERİNDE GÜNLÜK KULLANIMI
Elif KIR 1

Yansıtıcı Dil Öğretimi, Günlük Tutma, İçgözlem Araştırması, öğretmen Eğitimi, Öğrenci Algısı,
Reflective Language Teaching, Diary Keeping, Introspective Research, Teacher Education, Student`s Perceptions,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN(L3) EDİNİMİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON LEARNING STRATEGIES USED BY UNDERGRADUATE STUDENTS WHILE ACQUIRING FRENCH AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE
Nurten Özçelik 1

Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, İkinci Yabancı Dil Fransızcanın Edinimi,
Foreign Language Learning Strategies, Acquisition of French As a Second Foreign Language,