• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 25
  • Published Date : 1.01.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
ENCOUNTERING PROBLEMS OF THE WEB-BASED DISTANCE LEARNING SYSTEMS
Tarık KIŞLA 1 , Emrah Meshur 2 , Muhittin Sahin 3 , Mehmet Kokoç 4 , Yüksel Deniz ARIKAN 5 , FIRAT SARSAR 6

Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, E-Öğrenme, Öğretim Teknolojileri, Eğitim,
Distance Education, Web-Based Learning, E-Learning, Instructional Technologies, Education,

MATEMATİK DERSİNDE BAŞARIYA GİDEL YOLDA PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
PROBLEM-BASED LEARNING LEADING TO SUCCESS IN MATHEMATIC COURSE
Esen ERSOY 1 , Oya Uysal Kog 2

Matematik Eğitimi, Permütasyon, Probleme Dayalı Öğrenme, Matematik, Öğrenme,
Mathematics Teaching, Permutation, Problem-Based Learning, Mathematics, Learning,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE GÖZLEMLEDİKLERİ İLKÖĞRETİM DENETÇİLERİNİN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE ASPECTS OF TEACHER CANDİDATES RELATİNG TO THE ELEMENTARY EDUCATİON SUPERVISORS ACTIVITIES IN TEACHING PROCESS
Sait AKBASLI 1

ÖĞRETME ADAYI, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, EĞİTİM DENETÇİSİ, OKUL YÖNETİMİ, REHBERLİK,
TEACHER CANDİDATE, TEACHING APPLICATION, EDUCATION SUPERVISOR, SCHOOL MANAGEMENT, GUIDANCE,

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF LIFE SCIENCE COURSE CURRICULA FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENTREPRENEURSHIP
Semra GÜVEN 1

Hayat Bilgisi Dersi, İlköğretim, Öğretim Programı, Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri,
Life Science Course, Primary Education, Curricula, Entrepreneurship, Entrepreneurship Characteristics,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE GÖZLEMLEDİKLERİ İLKÖĞRETİM DENETÇİLERİNİN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE ASPECTS OF TEACHER CANDIDATES RELATING TO THE ELEMENTARY EDUCATION SUPERVISORS ACTIVITIES IN TEACHING PROCESS
Sait AKBASLI 1

ÖGRETME ADAYI, ÖGRETMENLIK UYGULAMASI, EGITIM DENETÇISI, OKUL YÖNETIMI, REHBERLIK,
TEACHER CANDIDATE, TEACHING APPLICATION, EDUCATION SUPERVISOR, SCHOOL MANAGEMENT, GUIDANCE,

OYUNLAŞTIRMANIN BEŞİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE DERSE KARŞI TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF TEACHING THROUGH PLAY STUDENTS’S PROBLEM SOLVING SKILLS IN AND ATTITUDE TOWARDS MATHEMATICS
Ismail GELEN 1 , Bayram ÖZER2

Oyunlaştırma, Problem Çözme, Matematik Eğitim Bilimleri, Tutum, Matematiğe Karşı Tutum,
Dramatization, Problem solving, Mathematics, Education Sciences, Attitudes Towards Math ,

SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARIN BENLİK SAYGISI, DENETİM ODAĞI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ
THE SELF-ESTEEM, LOCUS OF CONTROL AND HOPELESSNESS LEVELS OF CHILDREN WHO ARE FORCED TO WORK ON THE STREET
Meral TANER DERMAN 1

Sokakta Çalıştırılan Çocuklar , Benlik Saygısı, Denetim Odağı , Umutsuzluk Düzeyi, Kişilik Gelişimi,
Children Who Are Forced To Work On The Street, Self-Esteem, Locus Of Control, Hopelessness Level, Development of Personality,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL KÜLTÜRÜ VE TAKIM LİDERLİĞİ
SCHOOL CULTURE AND TEAM LEADERSHIP IN ELEMENTARY SCHOOLS
Vehbi ÇELİK 1

Okul Kültürü , Takım Çalışması, Takım Liderliği, Liderlik, Elazığ,
School Culture , Team Work , Team Leadership , Leadership, Elazig,

TAM SAYILAR KÜMESİNİN ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF EXCHANGE OF KNOWLEDGE METHOD ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN PROPERTIES OF WHOLE NUMBERS
Tayfun TUTAK 1

İşbirlikli Öğrenme , Bilgi Değişme Tekniği, Tamsayılar Konusunun Öğretimi , Matematik Eğitimi, Matematik Başarısı,
Cooperative Learning, Exchange of Knowledge Method, Teaching Integers, Mathematics education, Mathematics achievement,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF TEACHERS WORKING AT PRIMARY SCHOOLS ON ORGANIZATIONAL JUSTICE
Çetin TAN 1

Örgütsel Adalet, Adalet Algısı, Öğretmenler, İlköğretim, Adalet,
Organizational Justice, Justice Perceptions,, Teachers, Primary School, Justice,

OKULLARDA SOSYAL ADALET KAVRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN ÜRETTİKLERİ METEFORLAR
THE METAPHORS TEACHERS PRODUCED CONCERNING SOCIAL JUSTICE NOTION IN SCHOOLS
Mukadder BOYDAN OZAN 1

SOSYAL ADALET, METEFOR, ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ, OKUL TÜRÜ,
SOCIALJUSTICE, METAPHOR, TEACHER, ADMİNİSTRATOR, SCHOOL TYPE,

ILKÖGRETIM OKUL YÖNETICILERININ INSAN HAKLARINA YÖNELIK GÖRÜSLERI
WHAT PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS THINK ABOUT HUMAN RIGHTS
Sait AKBASLI 1 , Atila YILDIRIM 2

EGITIM YÖNETIMI, INSAN HAKLARI, EGITIM, ILKÖGRETIM OKUL MÜDÜRÜ, ÖGRETMEN EGITIMI,
EDUCATION MANAGEMENT, HUMAN RIGHTS, EDUCATION, PRIMAR SCHOOL ADMINISTRATOR, TEACHER TRAINING,

MATEMATİK EĞİTİMİ VE DİLBİLİM ETKİLEŞİMİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA VE METODOLOJİ ALANI: SÖYLEM ÇÖZÜMLEME
DISCOURSE ANALYSIS AS A FIELD OF RESEARCH AND METHODOLOGY BASED ON THE INTERACTION BETWEEN MATHEMATICS EDUCATION AND LINGUISTICS
Isikhan Uğurel 1 , Sevgi MORALİ 2

İletişim , Söylem , Söylem Çözümlemesi , Matematik Öğretimi, Eğitim,
Communication , Discourse , Discourse Analysis , Mathematics Teaching, Education,

DİDAKTİĞİN ANTROPOLOJİK KURAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRK VE FRANSIZ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZÜMLERİ: ATWOOD ALETİ ÖRNEĞİ
PROBLEM SOLVING STRATEGIES OF TURKISH AND FRENCH STUDENTS IN THE CONTEXTE OF THE ANTHROPOLOGICAL THEORY OF THE DIDACTIC: EXAMPLE OF THE ATWOOD’S MACHINE
Ahmet YAVUZ 1

Didaktiğin Antropolojik Kuramı, Atwood Aleti Problemi, Problem çözümleri, Türk ve Fransız Öğrenciler, Öğrencilerin Güçlükleri,
Anthropological Theory of the Didactic, The Atwood’s machine problem, Problem solving, Turkish and French students, Students difficulties,

LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ
THE LEVELS OF JOB SATISFACTION OF TEACHERS WHO WORK HIGH SCHOOL
Zülfü DEMİRTAŞ 1 , Alpay ERSÖZLÜ 2

İş , İş Doyumu , Öğretmenlik , Öğretmenlerin İş Doyumu, Lise,
Work , Job Satisfaction , Teaching, Teachers’ Job Satisfaction, High School ,

ÇALISMA YAPRAKLARININ ÖGRENCI BASARISI ÜZERINE ETKISI “ATOM KONUSU ILE ILGILI”
EFFECT OF WORKSHEET ON PERFORMANCE OF STUDENT “ON THE SUBJECT OF ATOM”
Nurhan DEDE 1

Çalisma Yapraklari, Bütünlestirici Ögrenme Kurami, Atom, ÖGRENCI BASARISI, KAVRAM YANILGISI,
Worksheet, Integrated Learning Theory, ATOM, PERFORMANCE OF STUDENT, MISCONCEPTION,

TURIZM EGITIMI ALAN LISE ÖGRENCILERIN OKUMA ALISKANLIKLARININ BELIRLENMESI
DETERMINATION OF READING HABITS OF TOURISM HIGH SCHOOL STUDENTS
Engin UNGUREN 1 , Hulusi DOGAN 2

OKUMA, OKUMA ALISKANLIGI, TURIZM, EGITIM, TURIZM ÖGRENCILERI,
Reading, reading habit, tourism, education, tourism,

FEN VE TEKNOLOJY Ö?RETMENLERYNYN YETERLYLYKLERY
COMPETENCES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS
Rasit zengin 1 , Öner AKGÜN 2

Fen ve Teknoloji E?itimi, Mesleki Geli?im, Ö?retmen yeterlilikleri, Ö?retmen nitelikleri, Program,
Science and Technology Education, Professional Development, Teacher Competences, Teacher Qualifications, Program,

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM İLE TRAFİK KAZALARINA KUSURLARIYLA KARIŞMIŞ SÜRÜCÜLERİN YENİDEN EĞİTİMİ
REEDUCATION OF DRIVERS INVOLVED TRAFFIC ACCIDENTS WITH THEIR OWN FAULTS THROUGH WEB BASED DISTANCE EDUCATION
Özel SEBETCI 1

Uzaktan eğitim, Sürücü hataları, Web tabanlı trafik eğitimi, Sürücülerin yeniden eğitimi, Trafik kazası sonrası,
Distance education, Drivers’ faults, Web based traffic education, Driver reeducation, After traffic accident,

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN VELİLERE YÖNELİK YÖNETSEL ETKİNLİKLERDE VELİLERİ OKULA ÇEKME BAŞARISI
THE SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN MAKING THE SCHOOL ATTRACTIVE FOR THE PARENTS REGARDING MANAGEMENT ACTIVITIES
Ali Riza ERDEM1

Müdür, Öğretmen, Veli, Başarı, Yönetim,
Administrator, Teacher, Parent, Success, Management,

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS REGARDING TEACHING PROFESSION ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Lütfi ÜREDİ 1

Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algı, İlköğretim, Sosyal Statü, Pedogojik Formasyon,
teaching profession, perception regarding teaching profession, elementary education, social scale, pedogojik formasyon.,

GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF DYFFERENT INSTRUCTION METHODS ON STUDENTS’ ACADEMYC ACHIEVEMENT YN THE GEOMETRY TEACHYNG
Mehmet TEKTAŞ1

Bilgisayar Destekli Öğretim,, Geometri Öğretimi, Dörtgensel Bölgelerin Alanlarının Öğretimi, Geleneksel Öğretim Yöntemi, HYPOTEZ TESTLERY,
Computer-aided education, Geometry teaching, teaching the area of quadrilateral areas, traditional education methods, Hypothesys Tests,

ÖĞRENCİLERİN HÜCRE İLE İLGİLİ ANLAMLANDIRMALARI VE KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
A QUALITATIVE STUDY ON STUDENT’ UNDERSTANDING AND MISCONCEPTIONS REGARDING THE LIVING CELL
Bulent CAVAS 1 , Teoman KESERCİOĞLU 2

HUCRE, FEN EGITIMI, ILKOGRETIM, KAVRAM YANILGISI, HUCRENIN ANLAMLANDIRILMASI,
LIVING CELL, SCIENCE EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, MISCONCEPTION, UNDERSTANDING OF LIVING CELL,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI
SELF EFFICACY BELIEFS OF CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT TEACHING OF KEMALISM SUBJECTS
Kadir ULUSOY 1

Atatürkçülük, Atatürkçülük Konuları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Öz yeterlik Algıları, Öz yeterlik İnançları,
Kemalism, Kemalism subjects, Social science teacher candidates, Self-efficacy sense, Self- efficacy beliefs,

TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞİŞİMLER: ÖĞRETMENLERİN ALGILAMALARI
CHANGES TO THE CURRICULUM OF PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY: THE PERCEPTIONS OF TEACHERS
Tugba YANPAR YELKEN 1 , Çiğdem KILIÇ 2

Yapılandırmacılık , Yapılandırmacı Program , İlköğretim Okulları , Program Geliştirme , Öğretmen Eğitimi,
Constructivism, Constructivist Curriculum, Primary Schools, Teacher Education, Curriculum Development,