• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.10.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PARABOL BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİ VE BU SÜREÇTE ÖĞRETMENİN ROLÜ: DURUM ÇALIŞMASI
THE PRE-SERVICE TEACHERS’ PROCESS OF CONSTRUCTING PARABOLA AND THE TEACHER’S ROLE ON THIS PROCESS: A CASE STUDY
Mevhibe KOBAK DEMİR1

Bilgiyi Oluşturma Süreci,Soyutlama,RBC+C Teorisi,,Öğretmen Rolü ,Parabol,
The Process of Constructing Knowledge, Abstraction, RBC+C Theory, Teacher’s Role, Parabola,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM VE BAZI TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS TRAINING AND SOME BASIC CONCEPTS
Mehmet TURAN1 , Esat YILDIRIM2 , Fatih TIKMAN3

Öğretmen Adayları,Metafor, Eğitim,Öğretim,Öğretmen,
Teacher Candidates, Metaphor, Education, Instruction, Teacher,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEŞİTLİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI
CLASSROOM STUDENT TEACHERS AND ACADEMICIANS’ AWARENESSES ABOUT OF VARIOUS LEARNING DISABILITIES
Selami YANGIN 1 , Nesrin YANGIN2 , Vildan ÖNDER3 , Abdulkerim ŞAVLIĞ4

Öğretmen, Öğrenme Güçlükleri,Sınıf Öğretmeni Adayları, Öğretim Elemanları,Duyarlılığın Arttırılması,
Teacher, Learning Difficulties, Classroom Student Teachers, Academicians, Sensitivity Inceasing,

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZDIKLARI ÖYKÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF STORIES WRITTEN BY USING CREATIVE DRAMA AND DEMONSTRATION METHODS
Belgin BAL İNCEBACAK1

Gösteri,Gülibik, İlkokul,Öykü,Yaratıcı Drama,
Story, Creative Drama, Demonstration, Elementary School , Gulibik,