• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.10.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PARABOL BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİ VE BU SÜREÇTE ÖĞRETMENİN ROLÜ: DURUM ÇALIŞMASI
THE PRE-SERVICE TEACHERS’ PROCESS OF CONSTRUCTING PARABOLA AND THE TEACHER’S ROLE ON THIS PROCESS: A CASE STUDY
Mevhibe KOBAK DEMİR1

Bilgiyi Oluşturma Süreci, Soyutlama, RBC+C Teorisi,, Öğretmen Rolü , Parabol,
The Process of Constructing Knowledge, Abstraction, RBC+C Theory, Teacher’s Role, Parabola,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM VE BAZI TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS TRAINING AND SOME BASIC CONCEPTS
Mehmet TURAN1 , Esat YILDIRIM2 , Fatih TIKMAN3

Öğretmen Adayları, Metafor, Eğitim, Öğretim, Öğretmen,
Teacher Candidates, Metaphor, Education, Instruction, Teacher,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEŞİTLİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI
CLASSROOM STUDENT TEACHERS AND ACADEMICIANS’ AWARENESSES ABOUT OF VARIOUS LEARNING DISABILITIES
Selami YANGIN 1 , Nesrin YANGIN2 , Vildan ÖNDER3 , Abdulkerim ŞAVLIĞ4

Öğretmen, Öğrenme Güçlükleri, Sınıf Öğretmeni Adayları, Öğretim Elemanları, Duyarlılığın Arttırılması,
Teacher, Learning Difficulties, Classroom Student Teachers, Academicians, Sensitivity Inceasing,

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZDIKLARI ÖYKÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF STORIES WRITTEN BY USING CREATIVE DRAMA AND DEMONSTRATION METHODS
Belgin BAL İNCEBACAK1

Gösteri, Gülibik, İlkokul, Öykü, Yaratıcı Drama,
Story, Creative Drama, Demonstration, Elementary School , Gulibik,