• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.01.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖYKÜ YAZMA STRATEJİSİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF STORY WRITING STRATEGY ON STORY WRITING SKILLS OF MAINSTREAMING STUDENTS
Tuğba SİVRİKAYA1 , Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN2

Bilişsel Strateji, Öykü Yazma, Kaynaştırma, Kaynaştırma Öğrencisi, Öykü Yazma Stratejisi,
Cognitive Strategy, Story Writing, Mainstreaming, Mainstreaming Student, Story Writing Strategy,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE TEHLİKE UYARI SEMBOLLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ARTAN BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF TEACHING WITH PROGRESSIVE TIME DELAY PROCEDURE ON HAZARD WARNING SYMBOLS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Burak BOZAK1 , Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN2

Zihinsel Yetersizlik, Zihinsel Engelli Bireyler, Artan Bekleme Süreli Öğretim Yöntemi, Tehlike Uyarı Sembolleri, Eğitim ,
Intellectual Disabilities, Individuals With Intellectual Disabilities, Progressive Time Delay, Hazard Warning Symbol, Education,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN DİNLEDİKLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNDE GELENEKSEL HİKAYE OKUMA VE DİJİTAL HİKAYE KULLANIMININ ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS AND PRODUCTIVITY OF THE USE OF DIGITAL STORIES AND CONVENTIONAL LISTENING IN LISTENING COMPREHENSION ON INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Sibel SÜMER1 , Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN2

Zihinsel Yetersizlik, Zihinsel Yetersizliği Olan Birey, Dinleme, Dinlediğini Anlama, Dijital Hikâye,
Intellectual Disabilities, Individual with Intellectual Disabilities, Listening, Listening Comprehension, Digital Stories,

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRETİM STİLLERİNİN BELİRLENMESİ
THE DETERMINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TEACHING STYLES IN MATHEMATICS
Sümer AKTAN1 , Erdogan Tezci 2

Öğretim Stili, İlkokul, Matematik Dersi, Grasha Öğretim Stili, Doğrulayıcı Faktör Analizi,
Teaching Styles, Primary School, Mathematics, Grasha Teaching Styles, Confirmatory Factor Analysis,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖĞRETİMİNDE TABLET BİLGİSAYAR ARACILIĞI İLE SUNULAN ANİMASYON PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF ADDITION WITHOUT CARRY PRESENTED VIA TABLET TO CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES
İsmail GEÇAL1 , Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN2

Zihinsel Yetersizlik, Eldesiz Toplama İşlemi, Animasyon, Tablet Bilgisayar, Eğitim Teknolojisi,
Mental Disability, Handless Gathering, Animation, Tablet Computer, Educational Technology,