• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Education Sciences

Dergi Kapağı
Education Sciences

Seri No : 1C
ISSN No : 1308-7274
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Sosyal Alan Öğretim Bilimleri, Anaokulu Öğretimi, İlköğretim Öğretimi, İlköğretim Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Tarih Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Hemşirelik Yüksekokulu Eğitimi Öğretimi, Hiper Zeka Öğretimi, Engellilerle Zihin Öğretimi, Coğrafya Eğitimi, İnfantil Evrim ve Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Felsefe Grubu Öğretimi, Engellilerle İlgili Görme Öğretimi, İlköğretim Matematik Öğretimi, Engellilerle İşitme Öğretimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilimleri Alan Öğretmenliği Bilimi; Bilgisayar ve Psikolojik Öğretim, Fen Bilgisi Öğretimi, Fizik Öğretimi, Biyoloji Öğretimi, Kimya Öğretimi, Matematik Öğretimi, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Eğitim Programları, Edukt Yönetimi ve Siyasetin Temel Özellikleri alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

Eğitim Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7274'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. Bu dergi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Sosyal Alan Öğretim Bilimleri; Anaokulu Öğretimi, İlköğretim Öğretimi, İlköğretim Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Tarih Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Hemşirelik Yüksekokulu Eğitimi Öğretimi, Hiper Zeka Öğretimi, Engellilerle Zihin Öğretimi, Coğrafya Eğitimi, İnfantil Evrim ve Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Felsefe Grubu Öğretimi, Engellilerle İlgili Görme Öğretimi, İlköğretim Matematik Öğretimi, Engellilerle İşitme Öğretimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilimleri Alan Öğretmenliği Bilimi; Bilgisayar ve Psikolojik Öğretim, Fen Bilgisi Öğretimi, Fizik Öğretimi, Biyoloji Öğretimi, Kimya Öğretimi, Matematik Öğretimi, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Eğitim Programları, Edukt Yönetimi ve Siyasetin Temel Özellikleri ile eğitimde ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir.

Eğitim Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib):

https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=13087274&uid=r98103

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1460.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Directory of Research Journals Indexing: http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=2368

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2700

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme:Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme:Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Education Sciences

WEB:www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon:0(531) 867 66 86

Adres-1: (Önerilen)P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2:Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Cihad  DEMİRLİ İstanbul Ticaret Üniversitesi ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Bahri  AYDIN Abant İzzet Baysal Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Burak Kağan TEMİZ Gazi üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Emre  ÜNAL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Erdogan TEZCİ Balıkesir Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
5 Prof.Dr. Hülya  GÜLAY Sinop Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. Hüseyin BAĞ Pamukkale Üniversitesi
7 Prof.Dr. İlhan  TURAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ResearchGate |
8 Prof.Dr. Mehmet  TURAN Fırat Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
9 Prof.Dr. Ramazan  GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi ResearchGate |
10 Prof.Dr. Yalın Kılıç  TÜREL Fırat Üniversitesi ResearchGate |
11 Doç.Dr. Sibel  YOLERİ İzmir Demokrasi Üniversitesi ResearchGate |
12 Doç.Dr. Uğur  ÇAKILCIOĞLU Munzur Üniversitesi OrcID |
13 Dr. Öğr. Üyesi Selima  KHATUN Burdwan University
14 Dr. Öğr. Üyesi Seth A. PARSONS George Mason University ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ahmet  PEHLİVAN International Cyprus University
2 Prof.Dr. Asuman Seda  SARACALOGLU Adnan Menderes Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
3 Prof.Dr. Hafize  KESER Ankara Üniversitesi
4 Prof.Dr. Handan Asude BAŞAL Uludağ Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Mehmet  GÜROL Yıldız Teknik Üniversitesi
6 Prof.Dr. Mehmet  TAŞPINAR Gazi Üniversitesi
7 Prof.Dr. Müfit  KÖMLEKSİZ International Cyprus University
8 Prof.Dr. Oğuz  SERİN European University of Lefke ResearchGate |
9 Prof.Dr. Qufli OSMANİ University of Tetova ResearchGate |
10 Prof.Dr. Robert Capraro Texas A&M University ResearchGate |
11 Prof.Dr. Sadik  İDRİZİ Prizren Üniversitesi ResearchGate |
12 Prof.Dr. Zahadin  SHEMSİDİNİ Pristine Universitesi
13 Doç.Dr. Nazer ZABELİ University of Pristine ResearchGate |
14 Doç.Dr. Nergüz  BULUT SERİN Lefke Avrupa University
15 Doç.Dr. Nilgün  TOSUN Trakya Üniversitesi ResearchGate |
16 Doç.Dr. Simin  GHAVIFEKR University of Malaya
17 Dr. Öğr. Üyesi İsmet  TEMAJ Prizren Üniversitesi
18 Dr. Öğr. Üyesi Kaan  GÜNEY Cumhuriyet Üniversitesi
19 Dr. Öğr. Üyesi Nuran Malta MUHAXHERİ Priştine Üniversitesi
20 Dr. Öğr. Üyesi Seth A. PARSONS George Mason University ResearchGate |
21 Dr. Öğr. Üyesi Soner YILDIRM University of Prizren ResearchGate |
22 Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Deniz  ARIKAN Ege Üniversitesi
23 Dr. Esad Raif KUREJSEPİ Univerzitet of Prizren ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ali Riza ERDEM Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Asude  BİLGİN Uludağ Üniversitesi
3 Prof.Dr. Bülent AYDOĞDU Afyon Kocatepe Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Çetin SEMERCİ Bartın Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Esra  BUKOVA-GÜZEL Dokuz Eylül Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. Hasan Hüseyin ŞAHAN Balıkesir Üniversitesi ResearchGate |
7 Prof.Dr. Hilal AKTAMIŞ Adnan Menderes Üniversitesi ResearchGate |
8 Prof.Dr. Hüseyin  ANILAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ResearchGate |
9 Prof.Dr. Kamil  İŞERİ Dokuz Eylül Üniversitesi ResearchGate |
10 Prof.Dr. Kürsat  YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ResearchGate |
11 Prof.Dr. Mehmet Nuri  GÖMLEKSİZ Fırat Üniversitesi ResearchGate |
12 Prof.Dr. Muhammed  TURHAN Fırat Üniversitesi ResearchGate |
13 Prof.Dr. Mustafa  OSKAY Celal Bayar Üniversitesi
14 Prof.Dr. Mustafa  ŞAHİN Dokuz Eylül Üniversitesi ResearchGate |
15 Prof.Dr. Nevzat GÜMÜŞ Dokuz Eylül Üniversitesi ResearchGate |
16 Prof.Dr. Selami AYDIN İstanbul Medeniyet Üniversitesi ResearchGate |
17 Prof.Dr. Soner  POLAT Kocaeli Üniversitesi ResearchGate |
18 Prof.Dr. Turhan  ÇETIN Gazi üniversitesi ResearchGate |
19 Doç.Dr. Abdullah  ŞAHİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ResearchGate |
20 Doç.Dr. Bayram ÖZER Ondokuz Mayıs Üniversitesi ResearchGate |
21 Doç.Dr. Berna  CANTÜRK GÜNHAN Dokuz Eylül Üniversitesi ResearchGate |
22 Doç.Dr. Çiğdem ARSLAN Bursa Uludağ Üniversitesi ResearchGate |
23 Doç.Dr. Ismail  GELEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi ResearchGate |
24 Doç.Dr. Mehmet  MUTLU Niğde Ömer halisdemir Üniversitesi ResearchGate |
25 Doç.Dr. Mustafa  ERGUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi ResearchGate |
26 Doç.Dr. Recep  ÖZKAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ResearchGate |
27 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat  ELLEZ Dokuz Eylül üniversitesi
28 Dr. Öğr. Üyesi Bilge  CAN Pamukkale Üniversitesi
29 Dr. Öğr. Üyesi Fatma  SASMAZ ÖREN Celal Bayar Üniversitesi
30 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin  GÜL Koaeli Üniversitesi-Eğitim Fakültesi
31 Dr. Öğr. Üyesi Leyla  ERCAN Gazi Üniversitesi
32 Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Seden TAPAN BROUTIN Uludağ Üniversitesi ResearchGate |
33 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa  SARITAŞ Uludağ Üniversitesi
34 Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan  ÖZKILIÇ Uludağ Üniversitesi ResearchGate |
35 Dr. Öğr. Üyesi SEHER  MANDACI ŞAHİN Niğde Üniversitesi
36 Dr. Öğr. Üyesi Ünal  IÇÇ Fırat Üniversitesi
37 Dr. Öğr. Üyesi Yeliz  YAZGAN Uludağ Üniversitesi
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 Listele
2 2007 2 2 1.04.2007 2 Listele
3 2007 2 3 1.07.2007 3 Listele
4 2007 2 4 1.10.2007 7 Listele
5 2008 3 1 1.01.2008 4 Listele
6 2008 3 2 1.04.2008 10 Listele
7 2008 3 3 1.07.2008 8 Listele
8 2008 3 4 1.10.2008 7 Listele
9 2009 4 1 1.01.2009 20 Listele
10 2009 4 2 1.04.2009 29 Listele
11 2009 4 3 1.07.2009 35 Listele
12 2009 4 4 1.10.2009 25 Listele
13 2010 5 1 1.01.2010 25 Listele
14 2010 5 2 1.04.2010 21 Listele
15 2010 5 3 1.07.2010 57 Listele
16 2010 5 4 1.10.2010 62 Listele
17 2011 6 1 1.01.2011 103 Listele
18 2011 6 2 1.04.2011 43 Listele
19 2011 6 3 1.07.2011 29 Listele
20 2011 6 4 1.10.2011 21 Listele
21 2012 7 1 1.01.2012 45 Listele
22 2012 7 2 1.04.2012 35 Listele
23 2012 7 3 1.07.2012 8 Listele
24 2012 7 4 1.10.2012 9 Listele
25 2013 8 1 1.01.2013 11 Listele
26 2013 8 2 1.04.2013 11 Listele
27 2013 8 3 1.07.2013 4 Listele
28 2013 8 4 1.10.2013 8 Listele
29 2014 9 1 1.01.2014 6 Listele
30 2014 9 2 1.04.2014 9 Listele
31 2014 9 3 1.07.2014 6 Listele
32 2014 9 4 1.10.2014 6 Listele
33 2015 10 1 1.01.2015 3 Listele
34 2015 10 2 1.04.2015 7 Listele
35 2015 10 3 1.07.2015 6 Listele
36 2015 10 4 1.10.2015 5 Listele
37 2016 11 1 1.01.2016 3 Listele
38 2016 11 2 1.03.2016 3 Listele
39 2016 11 3 1.07.2016 6 Listele
40 2016 11 4 1.10.2016 4 Listele
41 2017 12 1 1.01.2017 4 Listele
42 2017 12 3 1.07.2017 4 Listele
43 2017 12 4 1.10.2017 3 Listele
44 2018 13 1 1.01.2018 5 Listele
45 2018 13 2 1.04.2018 2 Listele
46 2018 13 4 1.10.2018 2 Listele
47 2019 14 1 1.01.2019 4 Listele
48 2019 14 2 1.04.2019 4 Listele
49 2019 14 4 1.10.2019 1 Listele
50 2020 15 1 1.01.2020 1 Listele
51 2020 15 2 1.04.2020 2 Listele
52 2020 15 3 1.07.2020 3 Listele
53 2020 15 4 1.10.2020 2 Listele
54 2021 16 1 1.01.2021 2 Listele
55 2021 16 2 1.04.2021 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!